Wika
Mga Click
62
fil.news

"Obispo Sánchez Hindi Pa Kailanman Nakapagdiwang ng Misa at Hindi Pa Kailanman Nasambit ang Breviary"

Ang ipinanganak sa Argentina na si Obispo Marcelo Sánchez Sorondo, ang kontrobersyal na presidente ng Pontifical Academy for Sciences ay nabubuhay na "parang negosyante" ayon kay Gabriel Ariza na nagsulat para sa infovaticana.com. Si Sánchez ang isa sa mga pinakamalapit na tagasunod ni Papa Francis sa Curia ng Romano.

Ayon sa mga tao na kanyang naging katuwang, si Sánchez ay "hindi pa kailanman nakapagdiwang ng Misa ,at siyempre, hindi pa kailanman nasambit ang breviary". Naniniwala sila na ni walang pag-aaring breviary si Sánchez.

Isang saksi ang nagsabi na ayon sa infovaticana.com, "Isang araw kinailangan niyang makibahagi sa Banal na Misa, at ito ay naging medyo nakakatawa na makitang ni hindi niya alam ang mga pinakaimportanteng parte ng ordinaryong Eukaristiya".

Dagdag pa rito, nagrereklamo sila sa teribleng pag-uugali ni Sánchez, na ayon sa kanila ay tinatrato ang kanyang mga tauhan "sa mapaniil at walang-galang na pamamaraan, lalo na sa mga kababaihan".

picture: Marcelo Sánchez Sorondo, © Gcmarino, wikicommons, CC BY-SA, #newsBgojkovcvg