ഭാഷ
ക്ലിക്കുകൾ
16
ml.news

അയർലണ്ട്: കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലാൻ കത്തോലിക്കാ ആശുപത്രികൾ നിർബന്ധിതരായേക്കും

ഗർഭഛിദ്രം അയർലണ്ടിൽ അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം കത്തോലിക്കാ ആശുപത്രികൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലേണ്ടതായി വരുമെന്ന്, സ്വവർഗ്ഗഭോഗിയായ ഐറിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ലിയോ വെറാഡ്കർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചില ഡോക്ടർമാർക്കും, നേഴ്സുമാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ സൂതികർമ്മിണികൾക്കും മാത്രമേ ഇത് നിഷേധിക്കാൻ അനുവാദം ഉണ്ടാവകയൊള്ളു. മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇതിനുള്ള അവസരമുണ്ടാവുകയില്ല.

"ആ ഉറപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നല്കാനാവുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്" - [കുറ്റവാളിയായ] വെറാഡ്കർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പന്ത്രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 24 ആഴ്ചകളോ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലും ഏതൊരു അമ്മയുടെയും ആവശ്യപ്രകാരം കൊല്ലാനുള്ള നിയമനിർമ്മാണം സർക്കാർ നടത്തുകയാണ്.

കഴിഞ്ഞ മാസം, ഗർഭഛിദ്രം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ തന്നെ ആത്മഹത്യക്കായി ഐറിഷുകാർ വോട്ട് ചെയ്തു.

ചിത്രം: Leo Varadkar, © Annika Haas, CC BY, #newsGjtjtxvqac