Clicks783

15.8.2019 Posolstvo Kráľovnej Pomoci (Dechtice-SK)

15.08.2019 – prostredníctvom Martina – výročie

Moje milované deti!
V túto svätú chvíľu prichádzam medzi vás z Nebeského domova, aby ste, posilnené mojou prítomnosťou, pevne kráčali vo viere. Jednou rukou sa so živou vierou držte môjho Eucharistického Syna a druhou sa držte mňa, svojej presvätej, prečistej Matky.

Srdce môjho Syna a moje Nepoškvrnené srdce sú pre vás bezpečným útočiskom, aby ste v nich ostali verné Bohu, kráčali so živou vierou do nášho spoločného domova – Neba a nikdy nezapreli svoju vieru.

Žehnám vás a ponáram do lásky Ježišovho a môjho Srdca.
František 69 likes this.