Clicks8.2K

MATKA BOŻA: Klękajcie dzieci na kolana, bo stopień profanacji Boga w dzisiejszych kościołach jest tak wielki, jak nigdy nie był przez wszystkie czasy

WYBRANE FRAGMENTY Z "ORĘDZI NA CZASY OSTATECZNE, KTÓRE WŁAŚNIE NADESZŁY"
- SŁOWA SKIEROWANE DO MISTYCZKI, PANI AGNIESZKI - 11 CZERWCA 2010 ROKU.


Matka Boża: Skoro wróg Kościoła świętego wtargnął do wnętrza Kościoła, nie możecie być jemu posłuszni i jego woli pełnić. Musicie rozważyć, Moje dzieci, co cieszy Mojego Syna, a co Go rani. Postępujcie rozważnie i bez złości, ale Mój Syn w wielu miejscach świata już wołał, jak niegodnie jest przyjmowany i odnowa Kościoła musi nastąpić poprzez takie dusze, poprzez najmniejsze dusze, które ponad wszystko ukochały Pana.

Moje dziecko, Chrystus wiele razy powtarzał wam, jak bardzo upokarza Go wasza niewiara i nieświadomość. To wy tworzycie Kościół Boży. Jesteście Jego członkami i to jaki jest Kościół od was, dzieci, zależy. To na was jest teraz pełna odpowiedzialność przemiany wewnętrznej Kościoła i powrotu do jego korzeni, ale nie w tym sensie, o jakim wam mówią uczeni w Piśmie. Nie do czasu apostołów, ale do niedawnego czasu, poprzedzającego czas, w którym Szatan został wypuszczony na Ziemię, aby rozpocząć swoje dzieło zniszczenia Kościoła Bożego [wizja Leona XIII]. Wszystkie postawy liturgiczne poprzedzające ten czas były bardzo nabożne i uniżone względem Boga.

Modernizm w Kościele Bożym ma na celu zmylenie owieczek Pana, żeby zatraciły wiarę w prawdziwość Sakramentów Świętych. Ja wiem, że będą wam zarzucali nieposłuszeństwo wobec księży, ale, Moje dzieci, czy i Chrystus nie był szykanowany, dokonując cudów w szabat? Również On poprzez swoje miłosierne uczynki sprzeciwiał się prawu. Ale czy Miłość nie jest prawem samym w sobie?

Zatem, Moje dzieci, klękajcie na kolana. Tylko wasze kolana mogą odnowić Kościół, tylko wasze ofiary mogą odnowić serca tego ludu. Nie bójcie się. We wszystkich swoich działaniach kierujcie się miłością do Boga i do ludzi, a nie pobłądzicie. Pamiętajcie, że okazując szacunek Bogu, służycie Mu najlepiej. Nowe prawa w Kościele są tylko prawami ustanowionymi przez człowieka. Wy musicie pozostać wierni Bogu w swoich sumieniach. Mój sługa, a wasz papież, wyraźnie pokazuje wam kierunek. Klękajcie dzieci na kolana, bo stopień profanacji Boga w dzisiejszych kościołach jest tak wielki, jak nigdy nie był, przez wszystkie czasy.


Wynagradzajcie to Panu, bo wielkie są Jego cierpienia zadawane przez najbliższe Mu dusze. Nie bójcie się. I Syn Mój został okrzyknięty buntownikiem i wichrzycielem, a czyż nie działał tylko z miłości i miłością samą? Tak i wy, dzieci, nie bójcie się świadczyć o prawdziwej obecności Pana w Sakramencie Komunii świętej i klękajcie na kolana tak, jak wam Duch Święty w duszy nakazuje.

za: deusvincit.pl.tl/Skutki-modernizmu.htm

______________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

MOMENTY W KTÓRYCH PODCZAS MSZY ŚW. POWINNIŚMY KLĘCZEĆ - NIE stać i NIE kucać!
enton280277 and one more user like this.
enton280277 likes this.
Jerzy** likes this.
Anieobecny and 2 more users like this.
Anieobecny likes this.
ŚW.FILOMENA likes this.
Szukający PRAWDY likes this.