Jazyk
Zobrazení
159
menhir 48 4

Ježíšovy příkazy

Z Lukášova Evangelia 9. kapitoly
49Jan se ujal slova a řekl: »Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v tvém jménu a bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem jako my.«50Ježíš mu však řekl: »Nebraňte! Neboť kdo není proti vám, je s vámi.«

51Když se přibližovala doba, kdy měl být vzat vzhůru, pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma.52Poslal před sebou posly a ti cestou přišli do jedné samařské vesnice, aby tam připravili nocleh.53Ale Samaritáni ho nepřijali, protože měl namířeno do Jeruzaléma.54Když to viděli učedníci Jakub a Jan, řekli: »Pane, chceš, abychom svolali z nebe oheň, aby je zahubil?«55On se však obrátil a přísně je pokáral.

56Pak šli do jiné vesnice.57A jak šli, cestou mu někdo řekl: »Půjdu za tebou všude, kam půjdeš.«58Ježíš mu však odpověděl: »Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu položil.«

59Jiného zase vybídl: »Pojď za mnou!« On však řekl: »Pane, dovol mi, abych napřed šel pochovat svého otce.«60Odpověděl mu: »Nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a zvěstuj Boží království!«

61A ještě jiný řekl: »Půjdu za tebou, Pane, jen mi dovol, abych se napřed rozloučil doma s rodinou.« 62Ježíš mu však odpověděl: »Žádný, kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro Boží království.«
menhir
mike084 před 2 hodinami
Paralýza katolíků po DVK ohrožuje samotné základy Církve
neděle 28. října 2018
Královský majestát Krista Krále (2009)

Plinio Correa de Oliveira
Idea královského majestátu Našeho Pána Ježíše Krista je v Církvi přítomná od počátku Jeho života na zemi. Například to byl On Sám, kdo jej potvrdil, když se Jej Pilát zeptal: „Ty jsi král židovský?“ A On mu odpověděl a řekl: „…
Více
Segal
Beno dobře psal že lidé stále volí Barabáše. Je to projev lidské přirozenosti. Starý člověk v nich nezemřel. ©🛐⚠
menhir
Pán Ježíš předem vyvrací ďábelské učení o obranné válce a všech bludech z toho vycházejících. Učte se pouze od Ježíše, nikdy od podivínů posedlých démony.
51A hle, jeden z těch, kteří byli s Ježíšem, natáhl ruku, vytasil meč, udeřil veleknězova otroka a uťal mu ucho. 52Tehdy mu Ježíš řekl: „Vrať svůj meč na místo. Neboť všichni, kdo se chápou meče, mečem zahynou.
Tak učí církev:
Číslo paragrafu: … Více
apredsasatoci
@henta a ty by si to ako riesila? prezradis?
henta
O tom, že útočné války vedené papežským
státem a jeho armádami /t.j.i světských
pánů,neboť je korunovali/ nemohou být
vůli Boží o kterou by nám mělo jít.

Velmi sictím a jsoumi příladem, skupina
Židů, ukrytých ve skalních jeskyních,
kteří se raděj nechali pozabíjet i s rodinami
než by porušili, Boží přikázání o svátečním dni,
NEŽ BY SE BRÁNILI!!!!!Víš ?
henta
Oprav si smýšlení. To není to ořechové.
Nezapřeš se ,že jsi latiník

apredsasatoci před 19 minutami

postaviť......
apredsasatoci
bergoglio pred par mesiacmi zrusil dogmu o trestu smrti. evidentne s nim suhlasis.
henta
Pravidelným poslechem V.V.Pjakina jsem
opustila "pacifik" a fandím Rusům a jejich
obranné válce.
Nikdy nevedli útočnou válku,
henta to vnímá tak, že to byli vždy latiníci,
nesnášející pravoslaví a vyrovnanost,
moudrost a soudružnost Rusů.....
menhir
Tak učí církev.

Číslo paragrafu: 2262

V horském kázání Pán připomíná přikázání: „Nezabiješ“ (Mt 5,21) a přidává k němu zákaz hněvu, zášti a pomsty. Ba víc: Kristus požaduje od svého učedníka, aby nastavil druhou tvář, aby miloval své nepřátele. On sám se nebránil a Petrovi řekl, aby nechal meč v pochvě.
apredsasatoci
postaviť

syna proti jeho otcovi,

dcéru proti matke,

nevestu proti svokre....to nie je mec?

ty sa mas oslobodit od demona pacifizmu, nie Jezis! nevies citat?

ako to vlastne u teba funguje? iba ked niekto ukaze na dvere a zareve na teba: vypadni! az vtedy pochopis, ze si neziaduci? ked sa ti to v slusnosti naznacuje, nevidis, nepocujes?
menhir
Ukažte mi místo v Novém zákoně, kde Ježíš požehnal bitku. Kde ponoukal své posluchače k zabíjení. Počkám si.
A zapamatujte si konečně, že meč, který Ježíš přinesl a který rozděluje lidi, je Boží Slovo. Poslouchejte Krista.
menhir
Pán Ježíš Kristus není démon pacifismu. Meč, který přinesl, je meč Božího Slova. Není to nic na způsob excaliburu.
Je možné, že se za křesťana považuje člověk, který nezná souvislosti?
3Žijeme ovšem v lidském těle, ale boj vedeme ne pro zájmy lidské. 4Naše zbraně, kterými bojujeme, nejsou přece jen lidské ale podivuhodně mocné na zbourání bašt: boříme rozumování5a každou domýšlivost, která se … Více
apredsasatoci
@menhir uz som to tu tiez pisala. Jezis povedal: 34 Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. 35 Prišiel som postaviť

syna proti jeho otcovi,

dcéru proti matke,

nevestu proti svokre.

36 A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi.

uz sa konecne oslobod od svojho demona pacifistu!!!
menhir
apredsasatoci, Bůh nelže. To jen neučení lidé špatně vykládají Písmo svaté.
menhir
Bůh je Láska.
Už jsem to vysvětlil. Čtěte pozorně. Umíte si představit Ježíše, který požehnává bitku?
Proč zmiňuji Ježíše? Protože je zjevením Božím. Ježíš je pravý obraz živého Boha. Když Petr mával mečem, Ježíš ho okřikl.
Ukažte mi místo v Novém zákoně, kde Ježíš požehnal bitku. Počkám si.
Samson1
Menhir a co ty ve Starém zákoně. Tam Bůh dokonce obrátil běh slunce, aby mohl Izrael bitvu dobojovat. Dostihnout a pobít prchající.
menhir
apredsasatoci před 38 minutami
@miňocraft priklad: izraeliti mali pozehnanu bitku od Boha v starom zakone a nakoniec je prehrali. cim to je? cim to je? ze by bol Boh klamar?
xxxxx
Žádná bitka nemůže být požehnaná Bohem.
miňocraft
henta,nezabúdaj na lieky...
henta
"Kdo chce, jít za mnou, zapři sebe samého
vezmi kříž svůj a následuj mě
"

Jen kdo chceZedad víš???.Být ukřižován spolu
s Kristem
/ach to bolíííí,komu by se chtělo/.....
Zedad
hentaTy si představuješ Boží království jak hurvínek křížáckou válku.
Hele a ty jsi odborník na Boží království? No tak povídej něco.
henta
Ty si představuješ Boží království jak hurvínek křížáckou válku.
Tvůj guru papežský trůn a jeho hlásná trouba,
dnes hlásá, že peklo není-většina přijde do nebe a ti co se
vzepřou zaniknou, čili duše lidská je smrtelná. Proto je
vám "zdvořilým démonům" dovoleno všechno, homosexovat
ministranty, a hlavně zapírat, zatloukát-čemu se divit-váš otec
je ´dábel.
miňocraft včera
K tomu,čo znamená … Více
miňocraft
K tomu,čo znamená hlásať príchod Božieho kráľovstva,by som pridal ešte prvé verše z Lukáša 9,1-6
A predovšetkým Veľké poverenie dané Cirkvi:Mt28,18b-20
“Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi.Choďte teda,čiňte mi učeníkmi všetky národy,krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich všetko,čokoľvek som Vám prikázal.Ajhľa,ja som s vami po všetky dni,až do konca sveta.Amen.”
Križiacke … Více
menhir
Čmelík, který se nám tu představuje jako zavilý antisemita, inklinuje paradoxně k starozákonnímu Bohu Izraele, tedy spíše k andělům. Bůh je však pouze jeden a to je ten, který je Láska. O Bohu nám svědčil Ježíš Kristus, jednak ve svém svatém učení, ale také na svém příkladném životě. Proto nás také vybízí k následování. Nemůže nikoho překvapit, že na takové výzvy vyznavači starozákonního násilí … Více
menhir
Ve jménu Boha vystupuje i papež, Kristův náměstek. Nikdo rozumný nebude o papežovi tvrdit, že je jenom poslem Božím. Papež je člověk, který má svobodnou vůli, svobodně se vyjadřuje a jeho rozhodnutí ve všech věcech jsou jeho rozhodnutími. Protože není Bohem - Láskou, může se stát, že vydá pokyn k zabíjení, jak tomu bylo v minulosti ve vyhlašovaných křižáckých výpravách. Bylo by směšné, kdyby … Více
menhir
Myslel jsem si, že neuneseš pravdu, čmelíku. Klidně se proti pravdě zablokuj. Nemusel ses namáhat, mnohokrát jsem avizoval, že informace, které si vyměňujeme se svými přáteli, nejsou určeny tobě. Ty je nemáš kam zařadit a ve tvých barokně vymalovaných představách dělají jen chaos.
Pro všechny, které moje komentáře zajímají znovu opakuji, že Bůh je Láska a z Písma svatého víme, že
Více
Zedad
Jsou to ženy jdoucí Kainovou cestou a ty si braly Ábelovce. No a vznikala rasa pyšných nadlidí, rostla zvrácenost.
Zedad
Pán Ježíš nepřišel zákon zrušit.
menhir
Bůh je Láska, čmelíku. Popřel by sám sebe, kdyby naváděl k vraždě. Je mi jedno, co učí kabala o nějakých Gregorech a Satanaelech. Bůh je Láska a zjevil se ve svém Synu Ježíši. Copak Ježíš někoho zavraždil nebo naváděl apoštoly, aby vraždili? Právě naopak! Učil milovat bližní. Ty jsi ale popleta, čmeldo.
menhir
Když tak zkus nějaké téma okolo tvého povolání, čmelíku.
menhir
ceskoslo před 1 minutou
v nebi jsou Boží synové v těle, schopní manželského života.(menhir)
Vždyť při vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako Boží andělé v nebi.(Matouš 22)

xxxxx
Už jsem psal, že ti kabalistická literatura zatemnila rozum. Čím argumentuješ? Lidmi proti Božím synům? Tohle opravdu není téma pro tebe. Ale abys neřekl, že tě podceňuji. Je více andělských chórů. Jsou i … Více
menhir
Počátek tvých problémů s Božími syny spočívá v tom, že to nebyl Bůh, kdo někomu přikázal, aby zabil člověka. Narušil jsem ti představu o zlém Bohu a ty se s pravdou nedokážeš smířit. Bůh je láska, čmelíku, nikoliv nenávist, kterou máš v srdci. Bůh je láska.
Zedad
Spíš jde o to, že jsou lidé, kteří na světě žijí a jdou Ábelovou cestou a jsou lidé, kteří tu žijí a oni jdou Kainovou cestou.
Na počátku se od sebe oddělovali.
menhir
Kdybys četl pozorně mé komentáře, tak bys nyní nechytračil s Katechismem. To máš z té kabaly. Zatemnila ti rozum.
menhir
Čmelíku, informace o Božích synech byly určeny těm, kteří je dokáží zpracovat. Jistě jsou rádi za informaci, že v nebi jsou Boží synové v těle, schopní manželského života. Když totiž máš tu informaci kam zařadit, dovede tě to o velký kus dál na cestě poznávání krásy Božího stvoření. O to přece jde, ne?
Ten, kdo má dostatečný objem informací si také dá do souvislostí, koho to vyhlížejí vysoce … Více
miňocraft
Tak jest,brat menhir.Tie “plné hrnce” v súčasnosti predstavujú politickú i vojenskú moc a tiež vlastníctvo feudálnych privilégií,ktoré hierarchia stratila a tiež aj rozdelenie Cirkvi na maličkú vládnucu vrstvu a veľkú masu pokrstenych ale nezevanjelizovaných poddaných,ktorých úlohou bolo bez odvravania robotovat na pánskom a bez rozmýšľania počúvať v nedeľu latinskú omsu,ktorej nerozumeli.
menhir
apredsasatoci před 1 hodinou
apredsasatoci pred 6 hodinami
kto su Bozi lud? kto su ludske dcery?

xxxxx

Boží lid jsou ti, kteří mají na prvním místě Boha. Jsou to ti, kteří uvěřili Pánu Ježíši a dělají to, co On učil.
Lidská dcera je úplně každá žena.
Samozřejmě vím, že čteš nepozorně a chtěla bys vědět, kdo jsou Boží synové. V mém komentáři je řeč o Božích andělech, jinak Božím synem je každý … Více
miňocraft
Ja si nič nepotrebujem rozhádzať,ceskoslo.Ak si si nevšimol,viac krát som mal s menhirom na niektoré veci rozdielny názor.Ale zajedno sme si v tom,že učeník Ježišov musí byť poslušný Božiemu Slovu a napodobňovať svojho Majstra,ak mu chce patriť.
menhir
Milý bratře Miňocrafte, já to beru tak, že zdejší dění je obdobou putování starších bratří na poušti při cestě do zaslíbené země. Tehdy měli lidé také důvody pro svá trápení a reptali a reptali a vzdychali po plných hrncích v egyptském otroctví. Slili si zlaté telátko, aby si mohli kolem něho zakřepčit.
Opravdu to tak je, že jen velmi malé stádečko touží po svobodě Božích dětí, ktero… Více
apredsasatoci
apredsasatoci pred 6 hodinami

kto su Bozi lud? kto su ludske dcery?
henta
Nenahlédaj Prokope platí i pro tebe.
Statečnosti a bojovnosti máš plnou
pusu, ale opustit nevěstku? Stále ji
hýčkáš.ceskoslo
henta
Nepospíchej miňo dávno jsi vyměnil Pravdu/ za
Bergogliovu a předch. papežů / lež.
Ale je třeba aby se naplnilo Slovo Boží,
Kristus Pán přinesl meč rozdělení.
S Františkovým antikristovským duchem
"zdvořilým démonem" dojde do propasti:
www.youtube.com/watch
miňocraft před 41 minutami

menhir,rozlišovanie a slovo poznania dáva Svätý Duch
miňocraft
To,čo si “vypotil”,ceskoslo 😀
Nevedel by si to sj preložiť do normálneho jazyka ?
miňocraft
menhir,rozlišovanie a slovo poznania dáva Svätý Duch iba v spoločenstve Kristových učeníkov,ktorí spoznali bezpodmienečnú lásku Nebeského Otca uverili a prijali Ježiša ako svojho jediného vykupiteľa a Božieho Syna a dostali prisľúbeného Svätého Ducha.Pri spoločnej modlitbe v spoločenstve Duchom Svätým znovuzrodených kresťanov Pán odhaľuje to čo je potrebné pre rast v Kristovi.Nie každému a nie … Více
apredsasatoci
kto su Bozi lud? kto su ludske dcery?