Clicks37
vi.news

Thêm sự chia rẽ: Một người theo chủ nghĩa "Siêu tiến bộ" và một người theo chủ nghĩa "Siêu tự do" ở nơi được bầu chọn

Căng thẳng mạnh mẽ nảy sinh trong Hội nghị Giám mục Thanh niên (26 tháng 10) trong bối cảnh bầu cử 16 thành viên của ban thư ký sẽ tổ chức theo Hội nghị Giám mục Amazon năm tới, nhật báo ủng hộ Bergoglio, IlMessaggero.it, viết, thêm rằng Hội nghị Giám mục Amazon sẽ xóa bỏ độc thân tính của linh mục.

Theo bài báo, các giám mục người Mỹ và Ý đã chia rẽ sâu sắc vì ứng cử viên của họ.

Sau áp lực mạnh mẽ từ hậu trường, Tổng Giám mục “siêu tiến bộ” của Bologna, Matteo Zuppi, được người Ý chọn trong khi Hồng y "siêu tự do" Joseph Tobin (IlMessaggero.it), một người được ủy quyền bởi Hồng y lạm dụng McCarrick, được bầu làm thành viên đại diện của Mỹ.

Hình ảnh: © Mazur/catholicnews.org.uk CC BY-NC-SA, #newsMnojzzepbx