언어
클릭 수
785
Peter Maria

Vyhlásenie Kongregácie pre náuku viery o sekte Byzantský Patriarchát (Dohnalovci)


Na fotografii sekta E. Dohnala

PROHLÁŠENÍ KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY O KANONICKÉM STATUSU „SAMOZVANÝCH ŘECKOKATOLICKÝCH BISKUPŮ Z PIDHIRCÍ“ ELIÁŠE A. DOHNALA O. S. B. M., MARKIANA V. HITIUKA O. S. B. M., METODĚJE R. ŠPIŘÍKA O. S. B. M. A ROBERTA OBERHAUSERA:

1) Svatý stolec sledoval s velkou obavou aktivitu rozvíjenou kněžími Eliášem A. DOHNALEM O. S. B. M., Markianem V. HITIUKEM O. S. B. M., Metodějem R. ŠPIŘÍKEM O. S. B. M. a Robertem OBERHAUSEREM, kteří byli vyloučeni z baziliánského řádu sv. Josafata a následně se sami prohlásili za biskupy Ukrajinské řeckokatolické církve. Uvedení kněží svým neposlušným chováním nadále vzdorují církevní autoritě a morálně i duchovně škodí nejen baziliánskému řádu sv. Josafata a Ukrajinské řeckokatolické církvi, ale i Svatému stolci a celé katolické církvi. To vyvolává mezi věřícími rozdělení a zmatek. Jmenovaní kněží nejprve uvedli do života skupinu „biskupů“ v Pidhircích a nedávno se snažili získat uznání a následnou registraci od kompetentních civilních úřadů jako „Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev“.

2) Církevní činitelé různé úrovně se od začátku této bolestné události marně snažili odradit je od pokračování v jejich činnosti, která mimo jiné může vtáhnout věřící do omylu, což se také v určitém počtu případů stalo.

3) Svatý stolec, který bdí nad ochranou jednoty a pokoje Kristova stádce, doufal v pokání uvedených kleriků a následně i v jejich rozumný návrat do plného společenství s katolickou církví. Nedávný vývoj – jakým byl nezdařený pokus o státní registraci skupiny z „Pidhircí“ pod jménem „Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev“ – oproti tomu bohužel prokázal jejich zatvrzelost.

4) Pro ochranu obecného dobra církve a pro „salus animarum“ (spásu duší), vzhledem k tomu, že samozvaní „biskupové“ z Pidhircí neprokázali žádné známky lítosti, ale i nadále vyvolávají ve společenství věřících zmatek a nesoulad, zvláště tím, že falešně obviňují představitele Svatého stolce i místní církve a tvrdí že nejvyšší církevní autorita vlastní dokumentaci dokazující úplnou platnost jejich biskupského svěcení, přijala Kongregace pro nauku víry žádost předloženou vedením Ukrajinské řeckokatolické církve a dalšími dikasterii Svatého stolce a předkládaným prohlášením rozhodla informovat věřící, zvláště v zemích původu kleriků, samozvaných „biskupů“, o jejich současné kanonické situaci.

5) Tato kongregace se úplně distancuje od konání zmíněných samozvaných „biskupů“ a od jejich výše citovaných falešných prohlášení a veřejně deklaruje, že neuznává platnost jejich biskupských svěcení a všech svěcení, která od nich byla nebo budou odvozena. Oznamuje se dále, že kanonický status čtyřech zmíněných samozvaných „biskupů“ je stavem exkomunikace podle kán. 1459 § 1 Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO), vzhledem k tomu, že rozsudkem druhého stupně Řádného arcibiskupského vyššího soudu Ukrajinské církve z 10. září 2008 byli uznáni vinnými z deliktů, o nichž pojednávají kán. 1462, 1447 e 1452 CCEO, totiž z deliktu nelegitimního uchvácení úřadu; z deliktu podněcování vzpoury a nenávisti vůči některým hierarchům a provokace podřízených k neposlušnosti; také i z deliktu poškozování dobré pověsti druhých prostřednictvím pomlouvačných prohlášení.

6) Dále se sděluje, že název „katolická“ používaný skupinami, které nejsou uznávány kompetentní církevní autoritou, je třeba považovat za nelegitimní a protiprávní podle kán. 19 CCEO.

7) Věřící se tedy nesmí připojovat k uvedené skupině, neboť ta je kanonicky mimo církevní společenství, a jsou vyzýváni k modlitbě za členy této skupiny, aby se navrátili k plnému společenství s katolickou církví.

Palác Sv. oficia 22. února 2012

William kardinál Levada Prefekt

Luis F. Ladaria S. I. titulární arcibiskup z Thibice sekretář

Sekta Byzantský Patriarchát (Dohnalovci) působící na Gloria Tv:

Byzantine-Patriarchate,
Glory to God,
Sacre Coeur,
Dima,
henta
krumpeľ
Jeremiah,
avem,
Victory,
Socorro1,
know the truth
Living Faith
voice of the truth

댓글 쓰기…
markus55
DAJME SI POZOR NA SEKTU DOHNÁLOVCOV A DOBRE SI PREČÍTAJME VYHLÁSENIE KONGREGACIE PRE NÁUKU VIERY. MNOHÍ SI MYSLIA, ŽE DOHNAL HOVORÍ V KATOLÍCKOM DUCHU ALE OMYL. KAŽDÝ, KTO VEREJNE TU ŠÍRI TIETO BLUDY, PÁCHA HRIECH PROTI PRAVEJ KATOLÍCKEJ VIERE, KTORÁ JE LEN V JEDNOTE S PÁPEŽOM FRANTIŠKOM. 더보기
Hoki
Už jsem to vkládal vícekrát, ale Katka Lachmanová to v tomto videu popsala celkem skvěle: www.7den.cz/osobni-zkusenos… Nehovoří hned od začátku, ale asi od 3:46 min .... VELMI DOPORUČUJI Mluví rozumně...
Janina .Ludmila
Pysni nestastnici,kteri poslechli demona vlady a sebelasky..
Hoki
Tam jsou jen recenze, film jsem měl sehnaný od známého. Knihu jsme četli s manželkou už dávno... Stálo to za to, ale není to pro ty, kdo milují happy endy a jednoduché scénáře...
Peter Maria
Vďaka Hoki za tip na film, čo si dal link, tak tam sa to dá aj pozrieť, alebo tam je len upútavka?
Hoki
Potká-li se nechápavost a zlo, pak se vkládají tyto vklady: Kompromisy Jana Pavla II s pohanskymi nabozenstvami

Včera jsem se podíval na nové Mlčení a doporučuji: www.csfd.cz/film/227578-mlceni/prehled/
Stejně jako předešlé: www.csfd.cz/film/88768-ticho/prehled/
Dost silné.
Peter Maria
Hoki, dávam to sem hlavne preto, lebo pôsobia aj blízko Nitry, kde majú malú komunitu a poznám ľudí, ktorí boli nimi zmanipulovaní, dokonca celé rodiny. Viem aj o niektorých, ktorí už majú aj psychické problémy. Je to nebezpečná sekta.
Peter Maria
Hoki, neni úplný, ale asi najviac tu dávajú príspevky od Dohnalovcov.
Hoki
Výčet těch uvedených přezdívek není úplný. A s ohledem na to, že některé další podporovali naprosté hlouposti zde na GLORII, nabývám dojmu, že jistým cílem bylo i rozkládat jakékoli náboženské povědomí a věrohodnost oficiálních církví nebo uskupení. Čím hůře - tím lépe - atmosféra strachu - a pak určité plus pro sekty takového charakteru...