Jazyk
Zobrazení
1,3 tis.
Peter Maria 21 4

Vyhlásenie Kongregácie pre náuku viery o sekte Byzantský Patriarchát (Dohnalovci)

Na fotografii sekta E. Dohnala

PROHLÁŠENÍ KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY O KANONICKÉM STATUSU „SAMOZVANÝCH ŘECKOKATOLICKÝCH BISKUPŮ Z PIDHIRCÍ“ ELIÁŠE A. DOHNALA O. S. B. M., MARKIANA V. HITIUKA O. S. B. M., METODĚJE R. ŠPIŘÍKA O. S. B. M. A ROBERTA OBERHAUSERA:

1) Svatý stolec sledoval s velkou obavou aktivitu rozvíjenou kněžími Eliášem A. DOHNALEM O. S. B. M., Markianem V. HITIUKEM O. S. B. M., Metodějem R. ŠPIŘÍKEM O. S. B. M. a Robertem OBERHAUSEREM, kteří byli vyloučeni z baziliánského řádu sv. Josafata a následně se sami prohlásili za biskupy Ukrajinské řeckokatolické církve. Uvedení kněží svým neposlušným chováním nadále vzdorují církevní autoritě a morálně i duchovně škodí nejen baziliánskému řádu sv. Josafata a Ukrajinské řeckokatolické církvi, ale i Svatému stolci a celé katolické církvi. To vyvolává mezi věřícími rozdělení a zmatek. Jmenovaní kněží nejprve uvedli do života skupinu „biskupů“ v Pidhircích a nedávno se snažili získat uznání a následnou registraci od kompetentních civilních úřadů jako „Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev“.

2) Církevní činitelé různé úrovně se od začátku této bolestné události marně snažili odradit je od pokračování v jejich činnosti, která mimo jiné může vtáhnout věřící do omylu, což se také v určitém počtu případů stalo.

3) Svatý stolec, který bdí nad ochranou jednoty a pokoje Kristova stádce, doufal v pokání uvedených kleriků a následně i v jejich rozumný návrat do plného společenství s katolickou církví. Nedávný vývoj – jakým byl nezdařený pokus o státní registraci skupiny z „Pidhircí“ pod jménem „Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev“ – oproti tomu bohužel prokázal jejich zatvrzelost.

4) Pro ochranu obecného dobra církve a pro „salus animarum“ (spásu duší), vzhledem k tomu, že samozvaní „biskupové“ z Pidhircí neprokázali žádné známky lítosti, ale i nadále vyvolávají ve společenství věřících zmatek a nesoulad, zvláště tím, že falešně obviňují představitele Svatého stolce i místní církve a tvrdí že nejvyšší církevní autorita vlastní dokumentaci dokazující úplnou platnost jejich biskupského svěcení, přijala Kongregace pro nauku víry žádost předloženou vedením Ukrajinské řeckokatolické církve a dalšími dikasterii Svatého stolce a předkládaným prohlášením rozhodla informovat věřící, zvláště v zemích původu kleriků, samozvaných „biskupů“, o jejich současné kanonické situaci.

5) Tato kongregace se úplně distancuje od konání zmíněných samozvaných „biskupů“ a od jejich výše citovaných falešných prohlášení a veřejně deklaruje, že neuznává platnost jejich biskupských svěcení a všech svěcení, která od nich byla nebo budou odvozena. Oznamuje se dále, že kanonický status čtyřech zmíněných samozvaných „biskupů“ je stavem exkomunikace podle kán. 1459 § 1 Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO), vzhledem k tomu, že rozsudkem druhého stupně Řádného arcibiskupského vyššího soudu Ukrajinské církve z 10. září 2008 byli uznáni vinnými z deliktů, o nichž pojednávají kán. 1462, 1447 e 1452 CCEO, totiž z deliktu nelegitimního uchvácení úřadu; z deliktu podněcování vzpoury a nenávisti vůči některým hierarchům a provokace podřízených k neposlušnosti; také i z deliktu poškozování dobré pověsti druhých prostřednictvím pomlouvačných prohlášení.

6) Dále se sděluje, že název „katolická“ používaný skupinami, které nejsou uznávány kompetentní církevní autoritou, je třeba považovat za nelegitimní a protiprávní podle kán. 19 CCEO.

7) Věřící se tedy nesmí připojovat k uvedené skupině, neboť ta je kanonicky mimo církevní společenství, a jsou vyzýváni k modlitbě za členy této skupiny, aby se navrátili k plnému společenství s katolickou církví.

Palác Sv. oficia 22. února 2012

William kardinál Levada Prefekt

Luis F. Ladaria S. I. titulární arcibiskup z Thibice sekretář

Sekta Byzantský Patriarchát (Dohnalovci) působící na Gloria Tv:

Byzantine-Patriarchate,
Glory to God,
Sacre Coeur,
Dima,
henta
krumpeľ
Jeremiah,
avem,
Victory,
Socorro1,
know the truth
Living Faith
voice of the truth
Recent times
varovaní

The revolution of truth
Law and Truth
FranciscoTV

Napsat komentář
Zedad
Podívejme se na sebe od svého konce tady na tomto světě, kdy i my budeme jednou budeme stát před Hospodinem. Prosme o milosrdenství.
Zedad
Modleme se za papeže, biskupy, kněze, řeholníky a řeholnice, aby ve své službě Bohu neumdlévali a stáli v pravdě. Prosme Boha o nová kněžská a řeholní povolání.
Poděkujme našemu Pánu, že máme mezi sebou kněze.
Peter Maria se to líbí. 
FRANTIšEK 69
Karol Dučák-vďaka za modlitbu. Bodaj by všetci katolíci, čo sú na Glorii, verejne podporili sv. Otca Františka, aby videla Alica, lubica aspol, že je nás tu veľa, čo uznávame súčastného pápeža Františka a že protestujeme proti špineniu pápeža hlavnými aktérmi na čele s Ľubicou...
Karol Dučák se to líbí. 
Zobrazit dalších 2 líbí se mi to.
Karol Dučák
Najsvätejšia Bohorodička Mária, vždy Panna, vrúcne Ťa prosíme o návrat všetkých našich poblúdených bratov a sestry do lona jedinej pravej Kristovej Cirkvi Katolíckej, spravovanej Kristovým zástupcom pápežom Františkom. Amen.
Tomislav se to líbí. 
Zobrazit dalších 2 líbí se mi to.
apredsasatoci zmínil tento příspěvek v Vyhlášení anathemy na Františka Bergolia.
markus55
DAJME SI POZOR NA SEKTU DOHNÁLOVCOV A DOBRE SI PREČÍTAJME VYHLÁSENIE KONGREGACIE PRE NÁUKU VIERY. MNOHÍ SI MYSLIA, ŽE DOHNAL HOVORÍ V KATOLÍCKOM DUCHU ALE OMYL. KAŽDÝ, KTO VEREJNE TU ŠÍRI TIETO BLUDY, PÁCHA HRIECH PROTI PRAVEJ KATOLÍCKEJ VIERE, KTORÁ JE LEN V JEDNOTE S PÁPEŽOM FRANTIŠKOM.
FRANTIšEK 69 se to líbí. 
Zobrazit dalších 2 líbí se mi to.
Hoki
Už jsem to vkládal vícekrát, ale Katka Lachmanová to v tomto videu popsala celkem skvěle: www.7den.cz/osobni-zkusenos… Nehovoří hned od začátku, ale asi od 3:46 min .... VELMI DOPORUČUJI Mluví rozumně...
Makarius se to líbí. 
Peter Maria se to líbí. 
Janina .Ludmila
Pysni nestastnici,kteri poslechli demona vlady a sebelasky..
Peter Maria se to líbí. 
Filofej se to líbí. 
Hoki
Tam jsou jen recenze, film jsem měl sehnaný od známého. Knihu jsme četli s manželkou už dávno... Stálo to za to, ale není to pro ty, kdo milují happy endy a jednoduché scénáře...
Peter Maria
Vďaka Hoki za tip na film, čo si dal link, tak tam sa to dá aj pozrieť, alebo tam je len upútavka?
Hoki
Potká-li se nechápavost a zlo, pak se vkládají tyto vklady: Kompromisy Jana Pavla II s pohanskymi nabozenstvami

Včera jsem se podíval na nové Mlčení a doporučuji: www.csfd.cz/film/227578-mlceni/prehled/
Stejně jako předešlé: www.csfd.cz/film/88768-ticho/prehled/
Dost silné.
Peter Maria
Hoki, dávam to sem hlavne preto, lebo pôsobia aj blízko Nitry, kde majú malú komunitu a poznám ľudí, ktorí boli nimi zmanipulovaní, dokonca celé rodiny. Viem aj o niektorých, ktorí už majú aj psychické problémy. Je to nebezpečná sekta.
Hoki se to líbí. 
Peter Maria
Hoki, neni úplný, ale asi najviac tu dávajú príspevky od Dohnalovcov.
Hoki
Výčet těch uvedených přezdívek není úplný. A s ohledem na to, že některé další podporovali naprosté hlouposti zde na GLORII, nabývám dojmu, že jistým cílem bylo i rozkládat jakékoli náboženské povědomí a věrohodnost oficiálních církví nebo uskupení. Čím hůře - tím lépe - atmosféra strachu - a pak určité plus pro sekty takového charakteru...
Peter Maria se to líbí.