Clicks397
hr.news

Franjo u Mozambiku: Bomba može eksplodirati kasnije

Tijekom svog apostolskog pohoda Mozambiku, papa Franjo održao je jedan od svojih uobičajenih susreta s lokalnim isusovcima.

24 isusovaca okupilo se 5. rujna na jednosatnom sastanku s Franjom u nuncijaturi u Maputu, objavio je otac Antonio Spadaro na Twitteru.

Franjo voli poticati kontroverzu tijekom takvih sastanaka, a Spadaro je najavio da će izvještaj biti objavljen na La Civiltà Cattolica.

Istog dana, tijekom susreta sa svećenicima i redovnicama u katedrali Maputo, Franjo je napomenuo da je "modernistička duhovnost" "zarazila" svećenstvo. Rekao je svećenicima da se bore protiv "krize svećeničkog identiteta" (što uvelike promiče sadašnji Vatikan).

Izabrani svećenik pričao je Franji o pastoralnim poteškoćama kao što su površna evangelizacija, politeizam i širenje pentekostalnih sekti koje je nazvao "jednom od najveće prijetnje Crkvi i dušama u Mozambiku".

Kateheti su dodali da neokolonizacija moćnih i bogatih nacija pokušava potkopati katoličku kulturu u Africi.

Dan kasnije, također u Maputu, Franjo je posjetio društveni centar Casa Matteo 25, vjerojatno zato što ga je osnovao Franjin sporni zamjenik državnog tajnika Edgar Peña Parra, koji je do prije 12 mjeseci bio nuncij u Mozambiku.

#newsTdyiulfiyg