Clicks255
nl.news

Mooie geruchten: Benoemt Franciscus een commissaris voor de Jezuïeten?

De pseudonieme "Super Ex" schrijft op Marco.Tosatti.it (25 augustus) dat het Vaticaan van plan is om de Jezuïeten aan een Apostolisch Commissaris te onderwerpen nadat hun algemene overste herhaaldelijk heeft beweerd dat de duivel "slechts een symbool" is.

Super Ex lijkt min of meer serieus te zijn als hij schrijft dat hij in het bezit is van een kopie van het relevante Vaticaans decreet dat zo begint: "We kunnen niet accepteren dat de jezuïetengeneraal de geloofswaarheden die in het evangelie en in tweeduizend jaar kerkgeschiedenis aanwezig zijn blijft ontkennen".

Deze zin wordt gevolgd door een lange beschimping van de jezuïeten in het algemeen, omdat zij een ketter als hun overste kozen.

Marco Tosatti stelt voor dat whistleblower Aartsbisschop Carlo Maria Viganò de commissaris zou kunnen worden.

#newsNcsczwbjmo