Jezik
272

Biskup pozdravlja imenovanje posrnulog svećenika kao luteranskog ministra

Posrnuli franjevac Georg Reider (62) bio je postavljen kao luteranski ministar u luteranskom hramu u Rimu 28. travnja. Reider je bio franjevac 33 godine, a do 2001. čak i provincijski nadbiskup franj…
Napiši komentar