Język
79

13.12.2007 podpisano, przegłosowany wcześniej przez PO i PiS, Traktat Lizboński

"13.12.2007 podpisano, przegłosowany wcześniej przez PO i PiS, Traktat Lizboński-kolejny krok ku ustanowieniu unijnego superpaństwa, ograniczający suwerenność Polski. Traktat m.in. uniemożliwił zablo…
Napisz komentarz