Język
Wyświetlenia
1 tys.
Tylko prawda wyzwala 9 6

Ks. prof. dr. hab. Stanisław Nabywaniec: «Nie bójmy się nazwać Chrystusa Królem Polski»

Fragment kazania ks. prof. dr hab. Stanisława Nabywańca wygłoszonego 20 listopada 2016 w sanktuarium Pani Rzeszowa z okazji poświęcenia i odsłonięcia pomnika upamiętniającego 1050. rocznicę Chrztu Polski:

«Dzisiaj, gdy Kościół powszechny pada u stóp ołtarzy przed zasiadającym na tronie Pantokratorem – Wszechwładcą Świata, Chrystusem Królem i opiewa w prefacji Jego królowanie, Jego królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju (prefacja o Chrystusie Królu Wszechświata), my gromadzimy się, aby dokonać niejako wmurowania kamienia węgielnego, symbolizującego Chrystusa, w ziemię naszego Miasta, kamienia upamiętniającego początek królowania Chrystusa na naszej Ziemi w naszej Ojczyźnie sprzed 1050 lat.

Dokonujemy tego nie tylko w uroczystość Chrystusa Króla, ale następnego dnia po tym, gdy dokonał się w naszej Ojczyźnie Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana, i w dniu, kiedy we wszystkich katedrach i kościołach w naszym kraju dokonywany jest ten akt w wymiarze lokalnym.

Uznajemy Twe Panowanie To doniosły akt, w doniosłym momencie naszych dziejów jako Narodu i Kościoła. Doniosły nie dlatego, żeby w jakikolwiek sposób przydawał on splendoru i blasku Chrystusowi Królowi, jakoby rozpromieniał blask bijący od Jego korony, jakoby wspierał dzierżone w Jego ręku berło czy jakoby umacniał tron Jego.

Ten akt nie przydaje niczego Chrystusowi, ale nam, którzy publicznie wyznajemy, że uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie (Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana), wyznajemy, że oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie (Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa) Twemu panowaniu i każdy z nas woła Królem bądź nam, o Panie! (Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa).


Nie bójmy się nazwać Chrystusa Króla Królem Polski. Tak jak akt w obecnej formie nie dodaje niczego niebieskiej i królewskiej chwale i godności Chrystusa Króla, tak uznanie Go królem naszego Narodu i państwa w niczym nie umniejszałoby Jego tytułu Króla Wszechświata i nie wyłączałoby innych narodów i państw z kręgu władzy Chrystusa Króla».

Cały tekst znajduje się na stronie: naszdziennik.pl
Napisz komentarz
informacyjny wirus
Temat ten jest w mojej ocenie kompletnie niezrozumiały w Polsce.
Znaczna część Polaków to posoborowe lajtowe lemingoe chrześcijaństwo.
Na kapłanów to nie ma co liczyć, bo są umaczani w doczesności tak skutecznie że trudno im nawet to mieć za złe.
masada
Lud, zrozumiał, i przybył do Łagiewnik w wielkiej liczbie. Aby ogłosić Jezusa Królem Polski.
Wystarczyło tylko dodać jedno słowo w Akcie , przymiotnik - "Polski."
No tak, stanęła na przeszkodzie, pycha panujących, tchórzostwo, mamona, i służenie dwom panom.
Pozostało czekać cierpliwie tak jak Bóg, czeka od 1936 r na tytuł, który mu się należy przez Intronizację najpierw od Polski, aby inne … Więcej
wacula25@wp.pl
O takie godło powinna POLSKA mieć a nie ptaka orła a może kaczkę
Jezus Chrystus Król Polski błogosławi nam i broni nas: "walczącym o demokrację" nie udało się obalić rządu (skompromitowali się całkowicie), natomiast obrońcy życia wreszcie zjednoczyli się i wspólnie popierają projekt autorstwa PFROŻ. Wspierajmy te wysiłki modlitwą. Polskie prawo stanowione musi zostać całkowicie podporządkowane Prawu Bożemu.
RomekW lubi to. 
Bóg jest Miłością lubi to. 
Autorytet
Jego królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju---ale też wszelkie królowanie pochodzi od władzy Najwyższej , bo bez dozwolenia Boga nic się nie dzieje
RomekW lubi to. 
Autorytet
Jezus mówił o Królestwie Niebieskim, Królestwo Polskie jako państwo też mógłby objąć chociażby patronalnie, jako zwierzchnik Najwyższy. Jakby cały świat tak patronalnie wybrał Boga za zwierzchnika Najwyższego nie było by już wojen, bo swój ze swoim nie bedzie już walczyć co najwyzej wadzic się. To mogłoby przygotować grunt pod przyjście powtóne Mesjasza w chwale.
Autorytet
Bóg wszystko potrafi, jakby trzeba było stałby się Królem Polski.
Weronika.S
A skąd miałby wypływać ten lęk? Księga Rodzaju 49,10 mówi o Chrystusie jako o Królu narodów , a więc i Polski.