Clicks32
Peter(skala)

Vyhlásenie slovenských biskupov v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove

Na slávnosti Zvetovania Pána privítali 25. marca na večernej sv. omši prešovskí veriaci biskupov z celého Slovenska spolu s Apoštolským nunciom na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonellom.

Hlavný celebrant košický arcibiskup Mons. Bernard Bober prečítal v jej závere Vyhlásenie KBS ku Dňu počatého dieťaťa:

V dnešný deň pápež František podpísal novú apoštolskú exhortáciu Christus vivit (Kristus žije), ktorá je výsledkom synody o mládeži. Tým nadviazal na odkaz sv. Jána Pavla II., ktorý 25. marca 1995 podpísal encykliku Evangelium vitae o nedotknuteľnosti ľudského života.
Svätý Otec dnes zdôraznil, že v „zložitej situácii dnešného sveta práve rodina založená na manželstve medzi jedným mužom a jednou ženou nadobúda principiálnu dôležitosť a poslanie. Je preto nevyhnutné znovu objaviť plán, ktorý Boh vytýčil pre rodinu, a pripomenúť jej veľkosť a nenahraditeľnosť pre službu životu a spoločnosti.“

V Deň počatého dieťaťa povzbudzujeme veriacich, našu mládež, dospelých i seniorov, a s nimi všetkých ľudí dobrej vôle, aby zintenzívnili svoje úsilie podporovať rodinu a chrániť bezbranných, ktorým zákony našej krajiny stále upierajú právo na život. Pokladáme za potrebné pripomenúť, aká kľúčová je pre nás táto téma. Majme to na pamäti pri všetkých voľbách.

Medzi najväčšie verejné zhromaždenia od čias Nežnej revolúcie patria práve Národné pochody za život. Nemôžeme nad témou rodiny a života zatvárať oči, lebo čelíme rozhodnutiu, ktoré ovplyvní našu budúcnosť.
Dôležité občianske rozhodnutie urobme správne. A pozvime k nemu, naozaj dôrazne, aj tých, ktorí nás majú verejne reprezentovať. To, čo hovoríme v našich chrámoch, žime aj v našej občianskej spoločnosti.

Spoločne sa dnes modlíme za vnímavosť ľudských sŕdc a za odvahu stavať našu budúcnosť na skutočne slušnom základe: na kultúre života.
V Prešove, 25. marca 2019, na slávnosť Zvestovania Pána.

Kazateľom na slávnosti bol bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý poukázal na Kristové utrpenie , ktoré dáva aj nášmu životu zmysel. „Keď Ježiš prijal tu na zemi nespravodlivé odsúdenie a smrť na kríži so všetkými týmito rozmermi, keď prijal toto jestvovanie tu na zemi, tak to jestvovanie aj v tejto podobe musí mať pred Bohom zmysel a život má zmysel od počatia až po prirodzenú smrť.“

V závere pozval prítomných na septembrový pochod za život do Bratislavy.

„Keď som tu dnes v Prešove a môžem k vám hovoriť, všetkých vás srdečne pozývam, ak Vám je to možné, príďte na Pochod za život 22. septembra tento rok do Bratislavy, lebo pochod za život má veľmi veľa dôležitých rozmerov."
www.ke-arcidieceza.sk/vyhlasenie-slov…