Jazyk
Zobrazení
280
Stylita 27 2

Boží slovo na den 17.9. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když Ježíš domluvil ke svým posluchačům, přišel do Kafarnaa. Jeden setník tam měl služebníka, na němž mu velmi záleželo; ten však byl nemocný a umíral. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší s prosbou, aby přišel a služebníka mu uzdravil. Starší přišli k Ježíšovi a horlivě se přimlouvali: „Je toho hoden, abys mu vyhověl, protože má náš národ rád a vystavěl nám synagogu.“ Ježíš šel s nimi. Když už byl nedaleko od toho domu, poslal k němu setník přátele se vzkazem: „Pane, neobtěžuj se! Neboť si nezasloužím, abys vešel do mého domu; proto jsem si ani netroufal přijít k tobě osobně. Ale řekni slovo, a můj služebník bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk podřízený, ale mám pod sebou vojáky; řeknu jednomu `jdi', a jde, a jinému `přijď', a přijde, a svému služebníkovi `udělej to', a udělá to.“ Když to Ježíš uslyšel, podivil se mu; obrátil se k zástupu, který ho následoval, a prohlásil: „Říkám vám: Ani v izraelském (národě) jsem nenašel takovou víru!“ Když se pak poslové vrátili do domu, shledali, že ten služebník je zdráv.
Lk 7,1-10
Napsat komentář
henta
mike084

Není čestnější říci nevím!
Opět nedáváš odpověď.
Kdo dal příkaz, aby Židé
- křesťané ,nedávali obřezávat
svoje děti.??????!!!!!!!!
Beno
když neví , mlčí.Ty však
opakuješ svoje klamstva.
Bude spasen celý Izrael
mike084
no kto asi poručil Apoštoli na prvom Koncile za ktorých hovoril svätý Peter áno aj toto je "Pápeženecká" pasáž dokonca Magisteriálna lebo je tam zapísaný výkon učiteľského úradu. Písmo čo je v podstate jasné aj bez výkladu len treba čítať celú pasáž a pozorne alebo Benove somariny to je neriešiteľná dilema
mike084
mike084 przedwczoraj

Skutky apoštolov - kapitola 15

1 Tu prišli niektorí z Judey a poúčali bratov: "Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení." 2 Keď sa s nimi Pavol a Barnabáš dostali do sporu a nie malej hádky, rozhodli, že Pavol, Barnabáš a niektorí ďalší z nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom a starším do Jeruzalema. 3 Cirkev ich teda vypravila a oni … Více
miňocraft
Písať ikony môžu iba vybraní veriaci mnísi,teda to je skutočne vyjadrenie živej viery a nie nejaké umenie.
janevanj se to líbí. 
janevanj
@miňocraft Ikony sú modlitby vyjadrené VI farbách a aj vyjadrením pravej viery.

V ikonách nechali autori svoju Silu viery, prvý krát som to pochopil v ortodoxnom kláštore sv. Kataríny v Egypte kde boli ikony staré niekoľko stáročí a mali veľkú Silu že duchovne svojim teplom ovplyvňovali celý návštevný priestor pútnikov.
miňocraft
Ikony sú modlitby vyjadrené VI farbách a aj vyjadrením pravej viery.
N0B0DY.SK
Lepšie je nechať sa viesť vánkom Ducha, než na ceste vyvíjať prílišnú iniciatívu svojim hľadaním...
N0B0DY.SK
janevanj
Zaujímavé, ako teba, pôvodne evanjelika, začala priťahovať tradícia, teda cirkvi ktoré si zakladajú práve na ľudskej tradícii. V tomto sú protipólom protestantizmu, ktorý odvrhuje každú tradíciu - či Božskú, či ľudskú.
janevanj
Sestra nezabúdam, v Svätej zemi pravoslávna a grécka ortodoxná Cirkev vlastní všetky najdôležitejšie pamätné miesta Bazilík, ako aj má postavené mníšske kláštory na pamätných miestach Ježišovho verejného života.

Taktiež ma zaujalo že mnísi žijú v stiesnených roklinách ako aj pod skalnatými prevysmi a nikto im nenosí jedlo ako je to v Tibete, ale tvrdo pracujú v ťažkých podmienkach vrátane … Více
henta
Nezpomeň janevj., že plně
katolická je i pravoslavná církev.


janevanj před 5 minutami

@mike084 : keď nepremôžu žiadne voľakedy nemôže nastať čo aké malé stádočko ostane stále to bude KC

Petrove kľúče bude mať pre príchodom Krista len jedna Cirkev a zrejme jej jadro bude malé stádečko z KC, a Petrove kľúče apoštolovi Petrovi po príchode Krista odovzdá v nebi.

Tiež zrejme bude na …
Více
henta
Mikenko, jako obyčejně, zle čteš!
Nemluvila jsem o pohanech,
to vím, nýbrž o Hebrejích, kde je
ve SlovuBožím psané, že se když
nesmí obřezávat, ani svoje děti,
když se stanou křesťany.
Který to poručil!
mike084

... 28 Lebo Duch Svätý a my sme usúdili, že nebudeme na vás klásť nijaké iné bremeno okrem toho nevyhnutného:
menhir se to líbí. 
sulnadzlato
Ty jsi taky obrázek, Prokope.
menhir se to líbí. 
ceskoslo
Hezký obrázek prvních katolických křesťanů
mike084 se to líbí. 
mike084
manipulácie? a on sa nevlísal on dokonca musel poznať židovskú vieru podľa toho ako reagoval vedel že žid aj tak nemôže ísť k pohanovi do domu a prispieval na náboženské povznesenie židov čiže až taký neznalý pohan to nemusel byť to je na plytkého moc zložité veril Ježišovi to samozrejme jááj vy to vnímate ozaj primitívne ja som už zašiel ďalej kým sa Apoštoli stali a som to moc … Více
sulnadzlato
Obrázek plný židů a jeden pohan, co se k židům vlísal. Podle lháře 084 samý křesťan. Proč by ses omlouval, když nevíš za co?
Sard se to líbí. 
mike084
a oni sú v Biblii dvaja stotníci a s jedným z nich sa predsa stretol však? a snáď nechcete aby som sa ja ospravedlňoval za vaše klamstvá na GTV to je nezmysel a ja za to nemôžem že si pletiete stotníkovho sluhu z tejto perikopy zo stotníkom jeho pánom ktorý zaň prosil fyzicky prítomný u Krista už by ste mali obmedziť tú kávu

Ef 2 ,13-18

13 Ale v Kristovi Ježišovi ste sa … Více
mike084
ako prvý Pápež a Prvých jedenásť Biskupov plus svätý Matej ako náhrada za Judáša sa asi že museli oprostiť židovstva a stať sa Kristovcami ináč Kresťanmi len svätému Pavlovi napomenuli židovčiaci že židovský rituálny zákon má ešte nejaký zmysel hneď sa hádal a pritom učený farizej len to proste soľ bez chuti netreba vnímať prízemne ako židovský rasista toť celé On z nich formoval čo … Více
sulnadzlato
Mikenko se za lhaní omlouvat nebude..
Sard se to líbí. 
sulnadzlato
Na obrázku jsou židovský rabín s učedníky a setník se židovskými staršími. Podle biblického textu se ale setník s rabínem Ješuou bin Miriam osobně nesetkal. Mikenko nám účelově lže.
henta se to líbí. 
Zobrazit dalších 2 líbí se mi to.
mike084
Skutky apoštolov - kapitola 15

1 Tu prišli niektorí z Judey a poúčali bratov: "Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení." 2 Keď sa s nimi Pavol a Barnabáš dostali do sporu a nie malej hádky, rozhodli, že Pavol, Barnabáš a niektorí ďalší z nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom a starším do Jeruzalema. 3 Cirkev ich teda vypravila a oni išli cez Feníciu a Samá… Více
mike084
tolik Křestanů ze židovství pohrormade ze svým Mistrem jediný kto sa nikdy celkom nevymanil z toho rabínskeho židovstva bol v skutočnosti iba Judáš
henta
A všichni byli obřezaní.
084? ty náhodou nevíš
jaktocosi je ,kterýže z nich
dal příkaz ,aby se Hebrejové
neobřezávali. Ráda bych to
věděla. mike084
henta
Nádherný obrázek. Tolik
Židů pohromadě se svým Mistrem
a Vykupitelem.
sulnadzlato se to líbí. 
Zedad
„Pane, neobtěžuj se! Neboť si nezasloužím, abys vešel do mého domu; proto jsem si ani netroufal přijít k tobě osobně. Ale řekni slovo, a můj služebník bude uzdraven.
sulnadzlato se to líbí. 
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B)
1. čtení:
Bratři! Nemohu chválit, že když se scházíte, je to spíše ke škodě než k užitku. Předně slyším, že když se shromažďujete v církevní obci, oddělujete se jedni od druhých, a zčásti tomu věřím. Nedá se tomu vyhnout, že mezi vámi dojde i k rozštěpení. Tak se aspoň ukáže, kteří z vás jsou opravdu dobří. Když se tedy scházíte, už to není večeře, jak ji ustanovil … Více
sulnadzlato se to líbí. 
Zedad se to líbí.