Zobrazení43
Victory

Ovoce II. Vaticana po 54 letech

Ježíš řekl: „Po ovoci se pozná strom“. Dnes žneme ovoce II. Vaticana. V církvi je na nejvyšších místech homosexuální síť a hlava církve prosazuje islamizaci a gender amorálnost.
V 60. letech se ve světě vystupňovala invaze okultismu a pohanství s jógou. Explodovala dekadentní kultura a sexuální revoluce Kinseyho. Jaká byla reakce církve? Koncil takovému světu otevřel aggiornamentem srdce církve.
Místo varování před invazí pohanství zavedl úctu k pohanství, de facto k jejich démonům (1Kor 10,20).
Místo očisty církve od heretiků, pověřil Jan XXIII. heretiky moderováním koncilu.
Místo slibovaných nových Letnic byl Duch svatý z církve vyhnán! Přišel duch světa.
List Římanům vyjadřuje zákonitost: Hereze + neopohanství = homosexualita.
„Vyměnili Boží pravdu za lež – za hereze. Klanějí se tvorstvu místo Stvořiteli – úcta k pohanství v Nostra aetate... Proto... muži s muži provádějí hanebnosti – to je homosexuální síť v církvi“.
Sv. Pius X. odsoudil hereze modernismu. Koncil k jejich šíření mlčel, a tím je zlegalizoval. Kněžská formace byla celosvětově otrávena.
Otráveným plodem II. Vaticana je i homosexuální síť s Františkem. Církev pod vedením Františka spolupracuje na autogenocidě lidstva.
Jaké je řešení? Přiznat, že ovoce II. Vaticana je smrtonosné! Přiznat, že ortodoxie byla zaměněna herezemi! Přiznat, že nastala invaze pohanství a sodomie!
Pokání je návrat k ortodoxii a k následování Krista v Duchu pravdy.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

6. 2. 2019