Wika
Mga Click
37
fil.news

Francis: Kardinal Lehmann "Hinubog ang Buhay ng (Namamatay ng) Simbahang Aleman"

Si Kardinal Karl Lehmann ng Mainz na namatay noong Marso 11, "ay tumulong na hubugin ang buhay ng Simbahan", isinulat ni Papa Francis sa isang telegrama. Ayon sa kanya, "ang puso ni Lehmann ay laging bukas sa mga tanong at hamon ng panahon".

Pinamunuan ni Lehmann ang Diyosesis ng Mainz noong 1983 noong ito ay may halos isang milyong Katoliko at 560 pari sa diyosesis. Iniwanan niya ito noong 2016 ng may 740,00 Katoliko at 396 na pari.

Si Lehmann ay kaibigan ng mayayaman at makapangyarihan sa mundong ito gaya nina Jean-Claude Juncker, Angela Merkel at marami pang iba. Pinarangalan nila siya ng 31 parangal, kasama sa mga ito ang Martin-Luther-Medal na tunay na nararapat sa kanya.

Ang katotohanan na ang dalawang ereheng si Lehmann at Walter Kasper na ginawang kardinal noong Pebrero 21 ay lumikha ng pangmatagalang madilim na anino sa pamana ni John Paul II.

picture: Karl Lehmann, © Raimond Spekking, CC BY-SA, #newsTbhdmtsdqz
Binanggit ni fil.news ang post na ito sa Maging ang Radikal na si Kardinal Lehmann ay Tumangging Tanggapin ang Protestanteng Komunyon.