Jazyk
Zobrazení
2,3 tis.
Libor Halik 124 3

Pius IX.: „Za sto let budou myslet, že poslouchají papeže, a budou poslouchat zednáře."

(foto) Blahoslavený papež Pius IX. (1878) nechal zveřejnit dokumenty zednářů karbonářů Alta Vendita, kde čteme doslova: „Za sto let ... si biskupové a kněží budou myslet, že pochodují pod praporem Petrových klíčů [tj. papežskou vlajkou], přičemž ve skutečnosti budou následovat naši vlajku.“
Jako když byl Pán Ježíš odsouzen na smrt 2 veleknězi: Kaifášem a Ananinášem. Když zmrtvýchvstal a oni se to dozvěděli, tak podplatili strážné od hrobu, aby lhali, že Kristovo tělo bylo ukradeno. Dnes se lže od papežského stolce, že Pánu Ježíši Kristu rozvody, nové sňatky, život na hromádce a homosex nevadily.
Ještěže máme evangelia a staré knihy a umíme číst a můžeme tak kontrolovat i papeže, zda právě nelže.
Kdo by pak věřil více autoritě, než pravdě, má vinu - jako měli Němci za 2. světové války, ač se vymlouvali, že přece poslouchali rozkazy německého vůdce.

Veřejná doména
Libor Halik
František (Bergoglio) myslím papežem není, neboť Benedikt XVI. plně nerezignoval, ale místo toho bludně založil dvojpapežství, k čemuž nemá pravomoc. Čili jako při křižování Krista byli navenek 2 velekněží, tak i dnes. Ale František je neplatný a činný, a Benedikt platný a nečinný. Některé činy a některá slova Františka viditelně nejvíce ničí katolickou víru, církev. Nekatolické omyly Benedikta … Více
Manuel Gabriel
I přesto, že byl Jan Pavel II. (Wojtyla) Židem, patřící do židovské zednářské lóže B'nai B'rith. Lze ho považovat vzhledem k těmto skutečnostem, za papeže? To samé platí o jeho předchůdcích (hlavně u Pavla VI. či Jana XXIII.)? Narážím na sedisvacante, hlavně u data 7.12.1965, kdy kryptožid Pavel VI. (má být prohlášen dokonce za svatého, na úroveň např. Pia V., jaká to drzost !!!!) veřejně vydal … Více
Libor Halik
Ono to vlastně nebylo proroctví blah. Pia IX., ale Piem IX. odtajněný plán zednářů (slobodomurárov), v praxi satanistů. Z dopuštění Božího se uskutečnil kvůli znesvěcování nedělního klidu od tehdejších katolíků, což bezvýsledně kárala Panna Maria od zjevení v La Salettě od r.1846. Ani pokyn Panny Marie k zasvěcení Ruska, zjevený ve Fatimě 1917 a 1929 nebyl vyslyšen od papežů a biskupů. Info pro … Více
Libor Halik
Proroctví blahoslaveného Pia IX. se naplnilo přesně za 100 let v r.1978. Tehdy otráven jedem zahynul papež Jan Pavel I. (Luciani 33 dní papežem 26.8.-28.9.1978, jak mu předpověděla Lucie z Fatimy). A 16.10.1978 byl zvolen zednář Jan Pavel II. (Wojtyla) - polský Žid, patřící do židovské zednářské lóže B'nai B'rith, s jejímiž členy se nechával fotit. Zavedl VEŘEJNOU modloslužbu s hinduisty a … Více
ľubica zmínil tento příspěvek v peter skala a hento našla jsem to, co si chtěla po ceskoslo: ceskoslo: Mýlíš se, dyku - i právoplat….
alino
alino štvrtok, 07:29
K placebu som odpoveď od Janly cpž nedostal, ale to som aj čakal.
A čo sa týka počtu basiliánov už len tebe a dubovskej to zavesím na nos
alino
K placebu:
Bez víry kněz nepromění. Ta je totiž k tomu podmínkou. Toto je učení církve. Jestli víra knězi chybí, byla v minulosti nahrazena vírou církvi.
Čím chceš nevíru kněze janka cpž nahradiť, když církev dnes má víru jinou?Tedy pravou víru nemá??? Ten kněz který má pravou víru, nebude se napájet na Vatikán! Budu se těšit na tvé vysvětlení.
alino
janka cpž středa, 07:41
Toto jsou silná slova Alino a neděláš dobře.

Buh ví jestli dělám dobře nebo ne. Neznáš vuli Boží, asi si nečetla starý zákon. Nebo četla a odmítla. Toho kto hlása univerzum vidí snad každý kto zná vuli Boží, stačí naslouchat arcipastierovi v ČR který naslouchá T. Halíku. A T. H. má k temu požehnání z Vatikánu. Všichni se pak ve mši na ně napojuji na téhož ducha. U vás … Více
Ostrik
Proto je lépe se vrátit k Písmu svatému, nazývanému Kristovým srdcem!

KKC §§ 111-114
Protože Písmo svaté je inspirované, je ještě druhá zásada správného výkladu, neméně důležitá než předchozí, bez níž by Písmo zůstalo mrtvou literou: „Písmo svaté se má číst a vykládat v témž Duchu, ve kterém bylo napsáno.“ Druhý vatikánský koncil uvádí tři měřítka k tomu, aby byl výklad Písma shodný s Duchem, … Více
Ostrik
Některé buly byly opravdu absurdní:

Cum nimis absurdum je papežská bula, kterou vydal papež Pavel IV. 14. července 1555, a která zavádí protižidovské restrikce, jež se později rozšířily do celé Evropy. Její název tvoří, jak bývá u bul obvyklé, první slova latinského originálu (v překladu "Jelikož je absurdní a krajně nevhodné, že židé, kteří byli ze své vlastní viny Bohem zatraceni..."). Muži… Více
dyk
Stále sa tu opakujú útoky proti Pápežovi. Je to hlúpe, lebo keď je raz pápež právoplatne zvolený, tak nemôže viesť Cirkev falošným učením. Všetci, ktorí sa tu snažíte podlomiť autoritu Pápeža, tak buď ste slobodomurári a protestanti, alebo exkomunikovaný starokatolíci, tradičný katolíci ( čo je totálna blbosť, lebo buď som katolík alebo nie a žiadny tradičný neexistuje ) a tým sú vaše prejavy … Více
Ostrik
mike084 19:09

"Panna prijala Spasenie, aby ho mohla vracať späť po stáročia ." Peter Chrysologus, Kázeň 140
____________________________________________________________________________________________
Pitomosti se nám tu začínají vršit. Mike začal pomlouvat Pannu Marii, že nejdříve přijala spasení a potom si to asi rozmyslela a několik staletí ho vrací. Tak to už přestává všechna legrace.
Sulika
Hlavně také jak nás mají všechny za blbce.....že zbaštíme,že Matka Kristova kdysi byla Marií a teď ji potřebují,
aby splynula s toukudolínou a tak už není Marií. To mě vůbec rozum nebere.
Spíš bych si dovolila tvrdit, že ti co zde předkládají tu modlitbičku jak Maria kdysi byla Marií...jsou vědomí propágtoři
new age.
Ostrik
Tihle modláři se bojí Písma svatého jako čert kříže. Místo Božího slova citují kdejaký modlářský blábol.
Ježíš přišel, abychom věřili v něho. Víra v Ježíše Krista je pro nás spásou. Pán Ježíš nikde ve svých řečech nepodmiňuje spásu člověka vírou v kosmickou matku Kálí. Proto taková učení považuji za nebezpečnou infekci.
_________________________________________________________________… Více
Sulika
jak malé děcko které se začíná učit chodit ,takové seky v termínech a že trady?

p.s. Mikenko nech si těch řečí, nevím jak druzí, ale pro mě je Panna Maria Matka, protože jsem ukryta v Kristu Pánu. Je Matkou Kristova Tajemného Těla a ne nějakou královnou na nebesích jako ta kundlína.
Ostrik
tradyrespect 18:43

Srdce Ježíšovo zarmucuje ten, kdo neuznává Pannu Marii jako nebeskou Matku, kterou dal Ježíš lidem v osobě sv. apoštola Jana, a rve citace Písma nalevo napravo do každého komentáře jako kdyby měl na to monopol a byl placený od vložené věty. :-)))))))))
__________________________________________________________________________________________
To se ti povedlo. Více
mike084
„Nejneomylnějším a nejnepochybnějším znamením na rozeznání bludaře, člověka špatné
nauky, zavržence od předurčeného jest, že bludař a zavrženec mají pro přesvatou Pannu
jenom pohrdání nebo lhostejnost, usilujíce svými slovy i příklady zmenšit její uctívání a lásku
k ní, ať otevřeně nebo skrytě, někdy pod krásnými záminkami.“ (Sv. Ludvík Maria Grignion)
mike084
"Panna prijala Spasenie, aby ho mohla vracať späť po stáročia ." Peter Chrysologus, Kázeň 140
mike084
"Lebo ako Eva bola zvedená slovom anjela odísť od Boha, vzbúrila sa proti Jeho Slovu, tak
Mária skrze slovo anjela prijala radostné správy, že porodí Boha skrze poslúchnutie jeho Slova.
Tá predchádzajúca bola zvedená neuposlúchnuť Boha, tá nasledujúca bola presvedčená
uposlúchnuť Boha, aby panna Mária sa mohla stať zástancom panny Evy. Ako ľudské pokolenie
bolo odsúdené na smrť skrze [skutok] … Více
tradyrespect
Srdce Ježíšovo zarmucuje ten, kdo neuznává Pannu Marii jako nebeskou Matku, kterou dal Ježíš lidem v osobě sv. apoštola Jana, a rve citace Písma nalevo napravo do každého komentáře jako kdyby měl na to monopol a byl placený od vložené věty. :-)))))))))
pokrk
Veru ,sú to tvrdé slová.Žiaľ,niektorými nepohne ani to,že Písmo je Bohom zjavená pravda,ani tvrdé postihy,ktoré čakajú prekrúcačov Písma..Radšej majú náuky vytvorené človekom.Ale nečudujme sa im,Božiemu slovu nemôžu rozumieť všetci.
Ostrik
mike084 15:56

preco zeleziarstvo na veteš je to prilis vela staci buda na predaj haraburd
___________________________________________________________________________________________
Mike byl vždy rouhač. Slovo Boží je pro něho haraburdí! Jak je psáno v Písmu svatém:

Ef 4:18 :

Mají zatemněné myšlení a jsou odcizeni od Božího života pro nevědomost, která je v nich kvůli zatvrzelosti… Více
Sulika
Kdepák s vámi to není lehké. Zarmucujete Srdce Ježíšovo. Nelíbí se vám citace z Jeho SLova.
mike084
preco zeleziarstvo na veteš je to prilis vela staci buda na predaj haraburd
Samson1
V klíči je i moc odpouštět hříchy,
Samson1
Čoveče Ostrik, Petr dostal klíče a klidně tě může nechat stát za dveřama, pokud bude nutné.
tradyrespect
A že si rovnou neotevřou zámečnictví, pane Ostriku. :-)))
Ostrik
Iz 22:22 :

Na jeho rameno položím klíč domu Davidova. Když on otevře, nikdo nezavře, a když zavře, nikdo neotevře.
Skutečným pánem nad domem je pouze Bůh. On dal klíč svému Synu. Kdo uvěří v Syna, pokřtí se v Jeho jméno, stane se údem těla Kristova. V Kristu mají otevřené dveře všichni skuteční učedníci.
Zákoníci jistě neměli plnou moc nad domem. Klíč je symbolem k možnosti vstoupit. Klíč je … Více
Ostrik
Filofej 14:11

Ostrik, pošlem ti priamo z Biblie text,čo to je,keď majiteľ domu dáva správcovi kľúče od neho.Je to plná moc nad domom.
_____________________________________________________________________________________________
Klíče a rozvazování jsou opět jen dvojí obrazné vypodobnění stejného.
pokrk
Áno satan je zviazaný na zemi podľa Písma,ale neznamená to,že je je v okovách.Nemá moc nad tými,ktorí veria v Ježiša Krista a to je podstata toho.
mike084
a niektory si tisic rokov predstavuju doslovne a ide o blud samozrejme a vola sa chilializmus
pokrk
Niektorí si totiž 1000-roč.kráľovstvo predstavujú ako 1000 rokov pohodlia a vládnutia nad celým svetom.Ale to si mysleli aj židia,že mesiáš príde v brnení a s mečom a pobije nepriateľov.
pokrk
Ostrik na to ide samozrejme dobre
Tie kľúče Filofej sú od čoho?Od nebeského kráľovstva.A čo hovorí Pán Ježiš?Nebeské kráľovstvo sa priblížilo.
tradyrespect
A co to je to obžerství, že jsem tak smělý? :-)))) Já jen že u Vás vidím duchovní obžerství, tak jen jestli máte o tom ten správný pojem. :-)))))
Filofej
Ostrik, pošlem ti priamo z Biblie text,čo to je,keď majiteľ domu dáva správcovi kľúče od neho.Je to plná moc nad domom.
Moc odpúšťať a zadržať hriechy bola daná Petrovi a apoštolom v "zväzovaní a rozväzovaní".To je niečo iné ako kľúče.
Ostrik
Jsi zpozdilý v chápání. Nepsal jsem, že mám něco proti jitrnicím, ale k milovníkům jitrnic. K těm, kteří propadli obžerství. S tebou byla vždy potíž, respekte k trady nadváze.
tradyrespect
No však právě! Já raději Bohu. A co zas máte proti jitrnicím? :-))))))))))
Ostrik
Filofej 13:55

Ostrik,nie sú.Odchádzam teraz na cesty,potom sa ozvem ku piatku.
Btw. na mic kľúčiv tu nikto nezareagoval...

_______________________________________________________________________________________________
Moc klíčů není nic jiného, než moc odpouštění a neodpouštění hříchů.
Ostrik
Nikdy jsem neměl takové ambice, abyste mi věřili, milovníci jitrnic! Věřte Bohu a Jeho svatému Duchu, který inspiroval svaté muže k sepsání knih svatého Písma.
_________________________________________________________________________________________

1P 2:6 :
Proto stojí v Písmu: ‚Hle, kladu na Siónu kámen úhelný, vyvolený, vzácný; kdo v něj věří, jistě nebude zahanben.‘
1P 2:7 :
Vám tedy, kteří … Více
Filofej
Ostrik,nie sú.Odchádzam teraz na cesty,potom sa ozvem ku piatku.
Btw. na mic kľúčiv tu nikto nezareagoval...
tradyrespect
A Ostrikovi věřte! Ten je i nad samotného Ducha Svatého! :-)))))
Ostrik
To jsou jen dvě podobenství o tom stejném, bratře Filofeji.
Filofej
Pokrk,zamieňaš si uholný kameň (ICXC) a skalu (Petra)
tradyrespect
No tak to prostě nedělejte. Z kozla učenec nebude, ani když ho dovedete na univerzitu. :-)))))

mike084 13:38
…a nebudem predkladat miloonkrat predlozene vysvetlenie
tradyrespect
Ale jo, Ostriku - od Vás to beru. Když mám věřit víc Ostrikovi než sv. Tomáši Aquinskému, tak to je pořádný kalibr! :-))))))
A na Ostrikovi založená církev je v pořádku??? :-)))))))))))))))))))))))))))
mike084
zalozim SVOJU Cirkev a brany pekelne ju nepremozu svoju je absolutne kriticke slovo RKC AKO JEDINA NESTOJI NA CLOVEKU o ostatnych plati extra ecclesiam nulla salus a nebudem predkladat miloonkrat predlozene vysvetlenie

a myslim aj partikularne cirkvy spojene s rimmom ako RKC aby sa hypermanipulator zas neodbavoval
Ostrik
Ty jsi mustr těch, kteří nechápou smysl evangelia. Bůh nestaví na člověku, ale člověk na Bohu. Ty to (doufejme, že prozatím) nechápeš, proto uctíváš formu a nikoliv Ducha.
tradyrespect
A na kom jiném měl asi Bůh svoji církev zakládat, když na zemi žijí jen lidé? :-))))))))))))))) Jinak peklu propadli všichni lidé a jen ti, kteří chtějí Boží milost, mají šanci na spásu.

Ostrik 13:18
Církev, založená na člověku už dávno propadla peklu.