Taal
75

Frankrijk: Bisschoppen zijn van plan om 17 seminaries te sluiten

De Franse bisschoppen zijn van plan om 17 seminaries te sluiten, voornamelijk om financiële redenen. Tijdens hun novembervergadering in Lourdes besloten ze dat een seminarie met minder dan 17 tot 20 …
Schrijf hier je reactie …