Jazyk
Zobrazení
204
Stylita 8 4

Boží slovo na den 10.10. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Jednoho dne se Ježíš na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své učedníky.“ Odpověděl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Chléb náš vezdejší dávej nám každý den. A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás v pokušení.“
Lk 11,1-4
Napsat komentář
mike084
áno ja som zosmiešňoval Nepoškvrnené Počatie áno ja som to bol že sa nehanbíte a Mária je Matkou Krista čiže Boha a ten je Hlavou KC vy ste dieťa istého anjela čo rád Non serviam
Napsat komentář
henta
mike084 Ty jsi sám sobě břemenem,
které se ti nepodaří naložit na děti
Neposkvrněné.
Napsat komentář
mike084
Ty jsi žid, a přesto žiješ jako křesťané z pohanství, a ne ze židovství. Jak tedy můžeš nutit pohany, aby zachovávali židovské zvyky?“

P E T E R splynul hííí len mu to Pavol rázne pripomenul že sa už nedrží zbytočností ale druhým ich vnucuje bo sa bojí a kalkuluje a to teda nemá
Napsat komentář
mike084
aj my máme svoju doxológiu ale v oboch verziách otčenása v Písme je to aj bez západnej aj bez východnej doložky ktoré sú vlastne samostatnou modlitbou opravovať Krista toho sa ja úprimne desím lebo je to drzosť a keď sú dve verzie už tu si Sola Scripturisti vylámu zuby ktorú sa modliť? Katolík to má jasné Cirkev určila ktorú
Napsat komentář
mike084
to myslíte Jehovistu? no ako myslíte ale jeho viera je asi tak apoštolská ako ja číňan ono neexistuje pohanokresťan a židokresťan sú to nešťastné výrazy lepšie by bolo používať Kresťan z pohanstva a Kresťan zo židovstva lebo už nie je žida ani pohana v Kristovi sme jedno svätý Pavol Apoštol použil slovo grék ale je tým myslený pohan ako taký
Napsat komentář
henta
Než totiž přišli jistí lidé z Jakubova okolí, jídal společně s pohanokřesťany. Ale když přišli, začal se stranit a odlučovat, protože měl obavy z oněch židokřesťanů.
Kde asi skončili ti židokřesťané.
Nenechám si namluvit, že splynuli
s pohanokřesťany. Na to dnes není
odpověď, má ji ,ale profesor Walter.
Napsat komentář
henta
"Neboť Tvé je království i Moc i Sláva
na věky věkův Amen!"
Napsat komentář
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/27_03.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
Bratři! Po po čtrnácti letech jsem šel znovu do Jeruzaléma s Barnabášem a vzal jsem s sebou také Tita. Šel jsem tam, protože se mi o tom dostalo zjevení. Předložil jsem jim tam evangelium, jak ho kážu mezi pohany, a v soukromí (jsem to vyložil) těm, kteří něco znamenají,… Více
Napsat komentář