Clicks52
vi.news

Nhà thờ Venice bị biến dạng bởi Tháp Cầu vồng

Một vật thể màu cầu vồng giống như tháp lớn đã được đặt trong Vương cung thánh đường Benedictine nổi tiếng của San Giorgio Maggiore ở Venice, Ý, ngay dưới mái vòm trung tâm của Vương cung thánh đường.

Cấu trúc được đặt tên là "Thăng thiên thượng lưu". Đây là một phần của triển lãm "Con người" đang diễn ra, được tạo ra bởi "nghệ sĩ" người Ireland, Sean Scully.

Bởi vì nhà thờ và tu viện thuộc về Nhà nước từ năm 1861, các nhà sư không phải là người tổ chức triển lãm, nhưng họ chính "thức hợp tác" với nhau và quảng cáo sự kiện này trên trang web của họ.

#newsLoyejfdjgc