Jazyk
Zobrazení
192
Stylita 4 1

Boží slovo na den 16.5. A.D. 2018

Ježíš řekl svým apoštolům: „ Mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v synagogách, budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také pohanům. Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit. Neboť to už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce. Bratr vydá na smrt bratra a otec syna, děti povstanou proti rodičům a způsobí jim smrt. Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Mt 10,17-22

ikona Ukamenování prvního mučedníka pro Krista, sv. Štěpána
henta
Všichni, kteří jsou v
Boží slovo na den 6.5. A.D. 2018
níže odkazech uvedení:
sv. Cyril a Metoděj,,,sv. Vojtěch biskup
sv.Václav sv.Prokop,sv. Jan Milíč z Kroměříže,
mučedníci upáleni koncilem:
sv.Jan Hus a jeho zastánce Jeroným Pražský.
henta
Bratři! Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní? Kdo vystoupí se žalobou proti Božím vyvoleným? Bůh přece ospravedlňuje! Kdo odsoudí?

Ano Pane Ježíši my Češi věrni tvému odkazu
a našich svatých mučedníků ti důvěřujeme.
henta
Ježíš řekl svým apoštolům: „ Mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v synagogách, budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také pohanům....

Jen ty víš Pane Ježíši, jak veliká je nenávist všech latiníků,
k Tvému Evangeliu. Stejná jako nenávist farizejů a zákoníků
,kteří tě nechali přibít na kříž a ještě se ti vysmívali.
(viz: … Více
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B)

1. čtení:
Bratři! Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní? Kdo vystoupí se žalobou proti Božím vyvoleným? Bůh přece ospravedlňuje! Kdo odsoudí? Kristus Ježíš přece zemřel, ano i z mrtvých vstal, je po Boží pravici a přimlouvá se za nás! Kdo by nás mohl odloučit … Více