Clicks35
vi.news

Chức vụ Giáo hoàng phải được làm sạch khỏi "sự sùng bái tích lũy"

Sau Giáo hoàng Francis, chức vụ giáo hoàng cần được tẩy sạch khỏi "sự sùng bái tích lũy" của các giáo triều gần đây, Cha John Hunwicke viết trên LiturgicalNotes.blogspot.com (16 tháng 3).

Hunwicke cho biết thêm, nó phải trở thành Thánh Bộ về Giáo lý của Thánh Peter, có thể được thực hiện mà "không tạo thảm họa hàng ngày" bởi một con người tội lỗi bình thường với những thất bại của con người bình thường được ân sủng của Thượng Đế, Hunwicke nói thêm.

Ông nhấn mạnh rằng thẩm quyền của giáo hoàng không phải là "riêng" theo những kiểu cách "cá nhân" hay "kỳ dị",

"Giáo hoàng tiếp theo sẽ phải nhớ rằng ông ta phải tiếp tục Truyền thống Vĩ đại thuần khiết."

Hình ảnh: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-SA, #newsXilfsvnzua