Jazyk
Zobrazení
1,3 tis.
Libor Halik

František (Bergoglio) se vybarvil. Propouštění jako za Stalina

Pět otázek na rozchodnou. Následující informace jsou převzaty z OnePetrFive a podává je jeden z účastníků oběda s kardinálem Müllerem v Míšni, během kterého bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry vylíčil přesně průběh své poslední audience u Bergoglia.
30. června jsem byl povolán do Apoštolského paláce. Vzal jsem si s sebou svou pracovní složku, protože jsem se domníval, že se jedná o běžné úřední jednání.
„Pontifex“ mi řekl, že má pro něho pět otázek:
»Jste pro, nebo proti diakonátu žen?« »Jsem proti!«, odpověděl kardinál.
»Jste pro, nebo proti zrušení kněžského celibátu?« »Přirozeně, že jsem proti.«
»Jste pro, nebo proti kněžství žen?« »Jsem rozhodně proti!«
»Chcete hájit Amoris Laetitia?« »Ano, v míře pro mne možné. Jsou tam ještě dvojznačnosti.«
»Jste ochoten stáhnout svůj protest proti propuštění tří Vašich pracovníků?« »Svatý otče, tito lidé byli to dobří lidé bez poskvrny, kteří mi scházejí, a nebylo korektní propustit je za mými zády krátce před Vánocemi, takže museli uvolnit svá místa před 28, prosincem
»Dobře. Kardinále Müllere, chtěl jsem Vám pouze oznámit, že neprodlužuji Váš mandát prefekta Kongregace pro nauku víry. « A ihned se zvedl a beze slova rozloučení opustil místnost.

Stilum Curiae: wp_7512482
Poznámka: Není těchto pět otázek výmluvnou odpovědí na otázku: Quo vadis Bergoglio? (Kam kráčíš Bergoglio?) Zdroj: www.lumendelumine.cz/index.php

Už v r.2013 ateisticky, či satanisticky se chovající František (Bergoglio) Franciszek zmusił kard. Müllera do przerwania mszy František donutil kardinála Müller přerušit (předčasně ukončit) mši.
Vatikanista Marco Tosatti přináší na stránce První věci (First Things") zprávu o události, která se stala v polovině roku 2013 a která zavádí nesoulad mezi postoji papeže Franciszka i kardinála Ludwiga Gerharda Müllera.

Kardinál sloužil mši pro skupinu německých studentů a žáků v kostele poblíž paláce Kongregace pro nauku víry, když jeho sekretář přišel k oltáři a vzkázal kardinálovi: „Papež chce s tebou mluvit.“ Müller se ho otázal: „Řekl jsi mu, že právě sloužím mši?“ „Ano, ale on povídá, že ho to nezajímá. Stejně chce pohovořit.“
Kardinál přerušil (tj. ukončil hned předčasně) mši a odebral se k Františkovi, který byl ve špatné náladě a vydal jen pár příkazů a dokumentaci týkající se jednoho z kardinálových přátel.
Poláci v komentářích píší: Nikt nie ma prawa, nawet sam papiez, przerywac Najswietszej Ofiary sprawowanej przez innego kaplana. Nikdo nemá právo, ani sám papež, přerušovat Nejsvětější oběť mše sv. slouženou jiným knězem (biskupem, kardinálem).