Clicks16
ms.news

Keputusan Kes Kardinal Martyr "Dirizab "

Suatu sesi pendengaran rayuan selama dua hari diadakan ataskonviksi penuh kesalahan mengenai kes "penyalahgunaan seks" Kardinal Martyr- George Pell telah berakhir (6hb Jun).

Keputusan dibuat pada tarikh yang akan datang. Pell telah mencecah umur sebanyak 78 tahun pada hari Sabtu.

Dia dibawa keluar dari mahkamah untuk pulang ke penjara.

Pada ketika itu, kardinal itu keluar dengan tangannya digari .

#newsOkagzipwni