Clicks2.4K

JEZUS DO A. LENCZEWSKIEJ: Pierwszym krokiem w kierunku Mądrości jest dostrzeżenie własnej naiwności i głupoty

JEZUS: W podejmowaniu każdego czynu serca, umysłu lub rąk potrzebna jest roztropność, aby nie ulec złudzeniu, że czyni się Moją wolę, gdy pojawiają się myśli i pragnienia działania – jakże często inspirowane przez własny egoizm (pychę lub próżność) lub przez złego ducha.

O dar rozeznania módl się nieustannie i trwaj przede Mną w pokorze, aby spłynęły na ciebie Mądrość i Pokój.

Serce i umysł człowieka atakowane są ciągle przez zło, by powstał niepokój i błędy. I wielkiego wysiłku potrzeba, aby nie ulec, aby nie dać się omamić podstępnym zakusom zła ukrytym pod pozorami dobra i racji.


Czuwajcie i chrońcie we Mnie wasze serca i umysły. Pierwszym krokiem w kierunku Mądrości jest dostrzeżenie własnej naiwności i głupoty.

Alicja Lenczewska
Słowo pouczenia

za: naszgarbow.pl/w-podejmowaniu-…
"Czuwajcie i chrońcie we Mnie wasze serca i umysły. Pierwszym krokiem w kierunku Mądrości jest dostrzeżenie własnej naiwności i głupoty."
Jota-jotka and one more user like this.
Jota-jotka likes this.
ŚW.FILOMENA likes this.
ŚW.FILOMENA likes this.