Clicks73
vi.news

Án tử hình: Francis dị giáo đã tuyên bố rằng một giáo lý đạo đức có thể biến thành thứ trái ngược

Hình phạt tử hình là "vô đạo đức và không thể chấp nhận được", Giáo hoàng Francis đã nói với Hiệp hội thượng cấp quốc tế vào ngày 10 tháng Năm.

Tuyên bố này là sai bởi vì hình phạt tử hình [về nguyên tắc] được chấp nhận, bảo vệ và được dạy như một việc phù hợp đạo đức trong suốt lịch sử Giáo hội.

Francis đã sử dụng sự thoái thác rằng điều này là "khác biệt vào 50 năm trước" nhưng "hiện đã có sự hiểu biết tốt hơn về đạo đức". Điều này là sai sự thật vì không có lập luận thuyết phục mới nào xuất hiện trong vấn đề này.

Do đó, Francis mâu thuẫn với mọi tài liệu của Giáo hội về án tử hình cho đến thời kì giáo hoàng của ông.

Yêu cầu của ông ngụ ý rằng thời gian hoặc hoàn cảnh có thể thay đổi sự thật khách quan và - trên cả án tử hình - tạo ra tiền lệ "thay đổi" bất kỳ lời dạy đạo đức [hay giáo điều] nào khác.

#newsSahmyfoxjc