언어
클릭 수
1.2만
Inka

♥ MODLITWY DO ŚW. JANA CHRZCICIELA. ♥

MODLITWY DO ŚW. JANA CHRZCICIELA.

I. MODLITWA DO ŚW. JANA CHRZCICIELA.
Boże, wysłałeś św. Jana Chrzciciela,
aby był zwiastunem Twego Syna,
który urodził się i umarł za nas.
Pozwól nam wyznawać naszą wiarę w Ciebie,
za przykładem św. Jana,
który został umęczony za prawdę
i sprawiedliwość.
Amen.

II. MODLITWA DO ŚW. JANA CHRZCICIELA.

Boże, który przedziwnem Jana świętego narodzeniem i osobliwszem życiem przyjście Syna Twojego na świat oznajmić chciałeś, dziękuję Ci pokornie, żeś mię już łaskawie przywiódł do uznania tegoż Zbawiciela przez wiarę świętą. Ale pókiż żyć będę w nieprzyzwoitych obyczajach?
Oto, Jan święty, będąc małem jeszcze dziecięciem, oddalił się od świata na pustynię, aby się tam najmniejszego uchronił grzechu, a ja starzeję się wpośród niebezpieczeństw grzechowych!
Oto! niewinny Jan w żywocie swojej Matki poświęcony, surowo pokutne prowadził życie, a ja tak często i ciężko naobrażawszy Boga wzdrygam się jako należy pokutować.
O wstydzie i hańbo moja! Ale cóż dalej pocznę?
Ach, święty Janie! wiem z ust samego Zbawiciela, iż z synów ludzkich nikt nad ciebie nie powstał większym w królestwie niebieskiem, tak i wierzę, że tam wiele możesz przed Bogiem przyczyną swoją, prze toż upraszam cię z ufnością,
zjednajże mi u Niego nienawiść przeciw nieprawościom moim,
któreś ty gromił, chęć do pokuty, którąś ogłaszaj i bojaźń sądów Boskich,
któremiś groził.
Uprośże mi zgładzenie grzechów u baranka, któregoś oznajmił światu,
i godne w komunii świętej przyjmowanie tego, któregoś się sam dotknąć nie śmiał.
Przyspasabiajże mnie przykładem i zasługami twemi ku temu Panu, aby z błogosławieństwy swemi do mnie przyszedł i żeby ze mną był na wieki. Amen.

za: "Śpiewnik Ludu Katolickiego oraz książka do nabożeństw" (1900r)

III.MODLITWA DO ŚW. JANA CHRZCICIELA - PATRONA TRZEŹWOŚCI

Święty Janie Chrzcicielu, który abstynencję praktykowałeś przez cale swoje życie, pomóż, abyśmy w naszej Ojczyźnie dożyli czasów, w których alkohol przestanie być symbolem nieszczęść, zmartwień i tragedii. Chroń nas przed grzechem upijania się.
Bądź natchnieniem i pomocą dla wszystkich, którzy wyrzekają się napojów alkoholowych dla dobra swoich najbliższych i Narodu. Patronie trzeźwości, wzbudź w sercach moich rodaków pragnienie życia bez alkoholu, abyśmy poprzez ich abstynencję osiągnęli trzeźwość całego Narodu. Amen.

Litania do św. Jana Chrzciciela (29 VIII)

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo - módl się za nami,
Święty Janie Chrzcicielu - módl się za nami,
Wysłanniku Boży,
Poprzedniku naszego Zbawiciela,
Wzgardzicielu świata,
Głosie wołający na pustyni,
Zwiastunie prawdy,
Wskazujący drogę do nieba,
Światło proroków,
Przykładzie męczenników,
Któryś był poświęcony już w żywocie matki,
Któryś otrzymał swoje imię z nieba,
Który poświęciłeś się z najdoskonalszej miłości na służbę Jezusa Chrystusa,
Który przygotowałeś drogę do prawdziwej pokuty,
Który nawróciłeś przez naukę i przykład niezliczoną liczbę ludzi
do Boga,
Który wypowiedziałeś nieustraszony Herodowi prawdę w oczy,
Który dla prawdy krew swoją przelałeś,
O chwalebny patronie i orędowniku przed Bogiem,
My, grzeszni - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas,
Abyś nam łaskę pokuty i poprawy życia uprosić raczył,
Abyś dla nas pomnożenie wiary, nadziei i miłości uprosić raczył,
Abyś nam czystość duszy i ciała uprosić raczył,
Abyś nam w godzinę śmierci dopomóc i przy sądzie za nami wstawić się raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święty Janie Chrzcicielu,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, aby przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana, udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym i skieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
MĘCZEŃSTWO ŚW. JANA CHRZCICIELA
♥ 29 Sierpnia - MĘCZEŃSTWO ŚW. JANA CHRZCICIELA ♥

댓글 쓰기…
nowy2017
Św.Janie Chrzcicielu módl się za nami! Zwłaszcza za współczesnymi chrześcijanami,żyjącymi w krajach Islamu,którzy narażają własne życie,aby dać pełne świadectwo Ewangelii.
Slawek
Jak tą wieść o śmierci, przeżywał Pan Jezus

To trzej pasterze: Jan, Maciej i Symeon. [uczniowie Chrzciciela]
[por. Mt 14,3-12; Mk 6,17-29; Łk 9,7-9] «O! Nauczycielu!» – mówią, podnosząc głowy i ukazując zasmucone twarze. Nawet widok Jezusa ich nie rozpogadza. Jezus wychodzi z izby, idąc im na spotkanie, na taras. Manaen idzie za Nim. Spotykają się dokładnie tam, gdzie schody dotykają … 더보기
Engel44
I. MODLITWA DO ŚW. JANA CHRZCICIELA.
Boże, wysłałeś św. Jana Chrzciciela,
aby był zwiastunem Twego Syna,
który urodził się i umarł za nas.
Pozwól nam wyznawać naszą wiarę w Ciebie,
za przykładem św. Jana,
który został umęczony za prawdę
i sprawiedliwość.
Amen.
Inka 이(가) 이 게시물을 ♥ 29 Sierpnia - MĘCZEŃSTWO ŚW. JANA CHRZCICIELA ♥ 에 언급했습니다.