Język

Dusza a losy świata

+ M Obiektywnie największy, dobroczynny wpływ na losy świata ma dusza najpełniej zjednoczona z Bogiem. Im pełniej dusza jest zjednoczona z Bogiem, tym większy, dobroczynny ma wpływ na losy świata.