Ngôn ngữ
Lượt xem
35
vi.news 1

Giám mục người Pháp tham gia đội biểu tình áo vàng

Giám mục Bernard Ginoux ở Montauban, Pháp, vào Chủ nhật, đã tham gia đội ngũ những người biểu tình áo vàng tại Pháp, và chính ông cũng mặc vest vàng.

Theo FamilleChretienne.fr (ngày 10 tháng 12), ông nói với những người biểu tình rằng anh muốn lắng nghe họ và "làm họ ấm lòng".

Ginoux dự rằng một số người sẽ gọi việc ông "thao túng" và những người biểu tình là "cực đoan".

Nhưng ông chỉ ra rằng nhiều người biểu tình đã được rửa tội và rất có thể sẽ được chôn cất trong Giáo hội. Do đó, ông muốn an ủi họ trong những đau khổ xảy ra trên đoạn đường giữa rửa tội và chôn cất.

#newsVxznccenby