Ngôn ngữ
334

Tổng Giám mục thù dai trục xuất các Nữ tu Chiêm nghiệm

Tổng giám mục của San Antonio, Gustavo García-Siller, người được Benedict XVI phong tước, đã trục xuất ba người theo dòng phái Clare Hèn Mọn từ giáo phận của ông, viết Mary Ann Mueller trên …
Viết một bình luận