ഭാഷ
63

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ വാദങ്ങൾക്ക് കർദ്ദിനാൾ മുള്ളർ മറുപടി പറയുന്നു

അമോറിസ്‌ ലെത്തീസ്യ "പ്രമുഖനായ തോമസിന്റെ ധാർമ്മികശാസ്ത്രമാണെന്ന" ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ വാദത്തിന് കർദ്ദിനാൾ ജെറാർദ് മുള്ളർ മറുപടി നൽകി. ഒക്ടോബർ …
അഭിപ്രായം എഴുതുക