Clicks12
Coburg

Pozývame Vás do modlitbovej prípravy osláv 15 rokov oficiálnej činnosti FKI

Tomáš Kuzár, FKI kuzar@fki.sk prostredníctvom domény mlsend.com
16:56 (pred 22 minútami)

Milí priatelia – priaznivci a podporovatelia FKI!

V decembri t.r. uplynie už 15 rokov ako bolo Fórum kresťanských inštitúcií založené ako občianske združenie. V novembri si tiež pripomenieme, že pred 30 rokmi sme sa spoločne vybrali na cestu vymanenia sa z totalitnej minulosti a budovania slobodnej spoločnosti. Všetko si to pripomenieme na valnom zhromaždení FKI, 15. novembra.

FKI pripravuje svoju novú komunikačnú stratégiu. V rámci nej sme napríklad realizovali sociologický prieskum. Prišlo nám vyše 3.300 odpovedí, sme vďační všetkým, ktorí dotazník vyplnili. V súčasnosti výsledky analyzujeme a čím skôr Vám tieto výsledky sprostredkujeme.

Jednou z aktivít, ktorou sa pripravujeme na 15. výročie založenia FKI je aj modlitbová reťaz za jednotlivé naše členské organizácie. Chceme prosiť o požehnanie pre každú jednu z nich a oživiť tak našu spoločnú službu spoločnosti na Slovensku. Predsedníctvo FKI si dovoľuje pozvať aj Vás, aby ste sa pridali k modlitbe na tento úmysel. Všetci vnímame, že na Slovensku veľmi potrebujeme pokročiť v prehlbovaní jednoty – na rôznych úrovniach a v rôznych sférach.

Našu modlitbovú reťaz začneme v nedeľu, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska, 15. septembra a budeme sa modliť až do konania valného zhromaždenia, 15. novembra. Na našej webovej stránke nájdete text modlitby upravený na každý deň. Dolu uvádzame ako príklad modlitbu za jedno z najrozšírenejších hnutí - Modlitby matiek. Odporúčame sa pomodliť tiež Otče náš, Zdravas a Sláva.

Ďakujeme Vám za všetku Vašu pomoc a podporu!

Nech je hlas kresťanov na Slovensku lepšie počuť!

Tomáš Kuzár

predseda FKI

Príklad modlitby:

1. OKTÓBER

Trojjediný Bože, Ty si nás povolal, aby sme ako kresťania boli soľou zeme a svetlom sveta. Prosíme Ťa, žehnaj všetkých členov Hnutia Modlitby matiek, ich rodiny a tiež tých, s ktorými a ktorým Hnutie Modlitby matiek slúži.

Daj nám otvorenosť pre Ducha Svätého, Ducha jednoty. Chceme byť vnímaví na to, čo chceš so Slovenskom Ty a chceme to s odvahou uskutočňovať. Aby bolo na Slovensku viac viery, nádeje a lásky a z nich vyplývajúcej spravodlivosti a pokoja. Aby bolo kresťanov v našej spoločnosti stále lepšie počuť. Aby sme tak všetci spoločne mohli s väčšou nádejou hľadieť do budúcnosti a prinášať svetlo evanjelia aj našim bratom a sestrám v Európe i vo svete.

O to prosíme v Ježišovom mene. AMEN


Modlitba za jednotlivé organizácie na každý deň TU.