Clicks60
vi.news

Francis cũng đã hỏi Tổng Giám mục Viganò về Dòng Tên

Giáo Hoàng Francis đã hỏi Tổng Giám mục Carlo Maria Viganò, lúc đó là Sứ thần Tòa thánh tại Hoa Kỳ, về tình hình của Dòng Tên Hoa Kỳ, khi vào ngày 23 tháng 6 năm 2013, ông muốn biết về vụ bê bối McCarrick, Inside the Vatican của Robert Moynihan đã viết.

Moynihan đã được chính Tổng Giám mục Viganò kể về điều này. Viganò trả lời rằng Dòng Tên Hoa Kỳ đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thế tục hóa các trường đại học Công giáo của đất nước và thường xuyên và chống lại mong muốn của các giáo hoàng và luôn đi đầu trong nỗ lực thay đổi giáo lý Công giáo.

Ông cho rằng đó sẽ là một món quà tuyệt vời cho Giáo hội ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới nếu Francis thành công trong việc cải cách lại trật tự và đưa nó trở lại con đường Chính thống giáo cổ xưa.

#newsQzqwseaomz