Język
Wyświetlenia
3 tys.
pl.news 59 4

"Wróg kościoła znajduje się w samym Kościele"

W swoim referacie wygłoszonym 18 maja na dorocznym "Rzymskim Forum Życia" organizowanym przez "Voice of the Family", o. Linus Clovis przedstawił walkę pomiędzy anty-kościołem a Kościołem. "Samo przez się rozumie się, że Kościół i anty-Kościół koegzystują dziś w tej samej przestrzeni sakramentalnej, liturgicznej i prawnej".

Według Clovisa, cieszący się rosnącą popularnością ruch antykościelny broni ideologii świeckiej i akceptuje antykoncepcję, rozwody i pseudo-małżeństwa homoseksualne. Razem z władzami świeckimi, prawem i mediami spychają kościół w relację podległości. Biskupi, księża i większość katolickich mediów są zastraszane i odbiera się im głos.

O. Clovis nazywa papieża Franciszka "wielkim i prawdziwym błogosławieństwem", ponieważ jego dwuznaczne nauki zmuszają zwolenników anty-kościoła do jawnego ukazania siebie i swoich poglądów.

Grafika: Linus Clovis, #newsWyqqaeuslq
Napisz komentarz
molot
@Rafał_Ovile
Ponawiam.
Proszę odpowiedzieć mi na poniższe trzy pytania. Mamy różne postawy, więc muszę wiedzieć z kim rozmawiam. Państwo wiecie jaka jest moja odpowiedź na poniższe pytania, a ja chcę znać Państwa. Unikanie odpowiedzi, to ukrywanie swojej Wiary. Katolik musi szczerze i publicznie wyznawać Wiarę.
1. Czy akceptują Państwo obie msze? Jeśli jedną z nich to którą?
2. Czy akceptują …
Więcej
molot
@VRS
Proszę odpowiedzieć mi na poniższe trzy pytania. Mamy różne postawy, więc muszę wiedzieć z kim rozmawiam. Państwo wiecie jaka jest moja odpowiedź na poniższe pytania, a ja chcę znać Państwa. Unikanie odpowiedzi, to ukrywanie swojej Wiary. Katolik musi szczerze i publicznie wyznawać Wiarę.
1. Czy akceptują Państwo obie msze? Jeśli jedną z nich to którą?
2. Czy akceptują Państwo beatyfikację …
Więcej
VRS
@molot
Ciekawe pytania. Proszę tylko nie mówić że spodziewa się Pan na forum internetowym kategorycznej i rozwiązującej wszystkie wątpliwości odpowiedzi, zwłaszcza że teologowie od wieków mają z kwestią "herezji papieskiej" problem. Pierwsza rzecz - część zakłada że papież nie może w praktyce popaść w herezję. Niekiedy wyprowadza się z tego wniosek, że osoba, która popadła w herezję nie mogła … Więcej
molot
@Rafał_Ovile
Proszę odpowiedzieć mi na poniższe pytania.
Czy akceptuje Pan obie msze? Jeśli jedną z nich to którą?
Czy akceptuje Pan beatyfikację i kanonizację Jana Pawła II?


"Papież ma najwyższą władzę i nie może być "usunięty". Ale synod (również nie doskonały w sytuacji powszechnego kryzysu) biskupów może orzec o herezji formalnej i poinformować KK. Wtedy zwołuje Konklawe i wybiera Papieża."
Więcej
Rafał_Ovile
molot wg. akapitów 1. Prawda jest obiektywna i nie zależy od zjawisk.

2. "Definicja dogmatu o możliwości poznania istnienia Boga przez rozum na podst. danych otaczającego świata bez pomocy Objawienia zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji; definicja dogmatu o nieomylności Kościoła w definiowaniu nauki wiary i moralności (realizowanej w naucz. biskupa Rzymu, o ile mówi ex cathedra, występuje … Więcej
Anty_modernista lubi to. 
Ludzie przemijają; ale prawda Boża trwa na wieki.

(Tomasz à Kempis, O naśladowaniu Jezusa Chrystusa, I. 5. 2).
wacula25@wp.pl lubi to. 
Rafał_Ovile lubi to. 
Poza Kościołem Katolickim możecie mieć wszystko, prócz zbawienia. Możecie mieć zaszczyty, możecie mieć Sakramenty, możecie też śpiewać "Alleluja", możecie odpowiadać "Amen", możecie trzymać Ewangelię, możecie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego mieć i głosić wiarę, lecz nigdzie nie możecie znaleźć zbawienia, tylko w Kościele Katolickim. Poza nim można mieć wszystko, tylko tej miłości, która … Więcej
wacula25@wp.pl lubi to. 
Kościoły heretyków należy nazywać raczej Synagogami szatana, niż zgromadzeniami Chrystusowymi.

(Św. Hieronim, Doktor Kościoła).
Nie przestawaj usilnie rozpraszać ciemności błędów, na liberalizm nacieraj a osobliwie na ten,

który pod osłoną moderantyzmu chciałby w daremnym usiłowaniu fałsz z prawdą, Chrystusa z Belialem pogodzić.


(Słowa Ojca Świętego Piusa IX w trzecim liście do Redaktora Przeglądu Lwowskiego ks. Edwarda Podolskiego z dnia 11 października 1875)
molot
@Rafał_Ovile

Proszę mi powiedzieć czy jest Pan z Bractwa Świętego Piusa X? Czy chodzi Pan na obie msze, czy na jedną z nich i na którą?

"Papież jest nie omylny po wykazaniu wypełnienia warunków ex-cathedra. Jeśli Pan nie przyjmie powyższej zdefiniowanej prawdy na Soborze Vat I i wniosków zeń płynących to dyskusja z Panem nie ma sensu..."
Czy według Pana Sobór Watykański II nie spełnił warunków… Więcej
NIECH WASZA MOWA BĘDZIE - TAK=TAK, NIE = NIE, RESZTA OD ZŁEGO POCHODZI - JEZUS CHRYSTUS.
mk2017
O. Clovis nazywa papieża Franciszka "wielkim i prawdziwym błogosławieństwem", ponieważ jego dwuznaczne nauki zmuszają zwolenników anty-kościoła do jawnego ukazania siebie i swoich poglądów.
Bos016 lubi to. 
Pokaż 2 polubinia więcej.
Stonka Ziemniaczana
Cenię poczucie humoru i sarkazm o. Clovisa!
Zapytacie dlaczego? Ponieważ dwuznaczne nauki ze swej ontologicznej natury nie mogą nigdy być błogosławieństwem. :)
Quas Primas lubi to. 
Kilka zaledwie przejawów odwracania się od Pana Boga, nie tylko w Polsce:

zmniejszone zrozumienie obowiązku modlitwy,

alergia na punkcie Tradycji,

bezczelne ujmowanie czci
Panu Jezusowi,

rozsiadanie się człowieka w świątyni Pańskiej,

zanik postawy klęczącej przed Bogiem,

odwracanie się tyłem
do Pana Jezusa ukrytego w Tabernaculum
katarynka lubi to. 
Rozglądamy się za kaznodziejami, którzy mówią nam o Panu Bogu.

Rozglądamy się za kaznodziejami, którzy prowadzą nas do uniżenia się przed Panem Bogiem.

Rozglądamy się za kaznodziejami, którzy klęczą przed Panem Bogiem.

Rozglądamy się za kaznodziejami, którzy uczą nas klękać przed Panem Bogiem.
.
Kilka zaledwie przejawów odwracania się od Pana Boga, nie tylko w Polsce:

Komunie Święte świętokradzkie,

uzurpacja pewnych posług liturgicznych,

zarzucanie tendencji schizmatyckich i sekciarskich katolikom wiernym Tradycji, wiernym prawowitej katolickiej doktrynie i liturgii
(czy jest się katolikiem, jeśli zdradza się Tradycję?),

zanik elementarnego pozdrowienia chrześcijańskiego „Niech będzi… Więcej
Weronika.S
Pytanie: dlaczego Franciszek zrezygnował z inskrypcji, jako jedyny oficjalny papież w dziejach Kościoła ? Nie jest Franciszkiem I, tylko po prostu Franciszkiem? Jest to swego rodzaju tajemnica, za którą być może kryją się ,,jakieś,, bliżej nie określone, a być może całkiem konkretne plany.
„W chrześcijaństwie nie chodzi na pierwszym miejscu o Kościół lub o człowieka, lecz o Boga.
Właściwa orientacja chrześcijańska nie obraca się wokół naszych nadziei, obaw i życzeń, ale wokół Boga, Jego wielkości i mocy. Pierwsze zdanie wiary chrześcijańskiej, zasadnicza orientacja chrześcijańskiego nawrócenia brzmi: jest Bóg”


(Kard. J. Ratzinger, Der Gott Jesu Christi, cyt. za: Służyć prawdzie… Więcej
mk2017 lubi to. 
Pokaż 2 polubinia więcej.
++PAPIEŻ PIUS X: Gorliwość modernistów w rozprzestrzenianiu swych błędów++

Moderniści usiłują podstępnie wypaczyć siłę i naturę Tradycji, aby, w tej sposób, poderwać jej znaczenie, i powagę.

Zawsze będzie powagą pod tym względem drugi Sobór Nicejski, który potępił "ośmielających się w ślad za bezbożnymi heretykami lekceważyć Tradycję kościelną, a wprowadzać natomiast nowe poglądy... lub …
Więcej
Rafał_Ovile
molot Papież jest nie omylny po wykazaniu wypełnienia warunków ex-cathedra. Jeśli Pan nie przyjmie powyższej zdefiniowanej prawdy na Soborze Vat I i wniosków zeń płynących to dyskusja z Panem nie ma sensu...
molot
@Rafał_Ovile

Wakatu nie ma? Ale kto tak stwierdził? Pan? No to mamy problem. Bo sedewakantyści twierdzą że jest wakat. Zatem jak może to stwierdzić osoba, która nie ma wykształcenia teologicznego, kanonicznego czy filozoficznego? Otóż właśnie tak: niemożliwe jest, żeby papież, kiedy uczy Kościół w sprawach wiary i moralności uczył omylnie, a to dlatego, że ma wtedy gwarant nieomylności, oraz, … Więcej
Rafał_Ovile
Weronika.S Papież Benedykt XVI zmuszony do "semi-abdykacji" nie tylko nie zaprzeczył wspomnianym przykazaniom(1, 6 i 9) ale próbował je umocnić (dowody na moim profilu).
Weronika.S
Czy prawdziwy papież może zaprzeczać Bożym przykazaniom lub mieć do nich dystans? Chodzi o przykazania: 1. (w związku z ekumenizmem), 6. i 9. w związku z propozycją Komunii Świętej dla żyjących w grzechu cudzołóstwa. Paradoksem jest to, że w czasie Spowiedzi Świętej kapłan ma inny stosunek do ekumenizmu niż oficjalny. Dodam, że spowiadającego się nie obowiązuje tajemnica i może mówić, co … Więcej
WYDARZENIA CZASÓW KOŃCA i Antychryst

Jednakże, aby Antychryst mógł skutecznie przeprowadzić swe zamysły, wcześniej musiała nastąpić proklamacja fałszywej wolności obecnie panująca ideologia liberalizmu oraz zakwestionowanie w jej duchu Prawdy Objawionej. Prawda jest bowiem wolnością ludzi: Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli (J 8,32) - wyzwala ona właśnie spod panowania zła. Z tego wzgl… Więcej
ZBM lubi to. 
Pamiętam, jak Ojciec Święty Pius XII gorąco zachęcał do działalności misyjnej. W tamtych czasach z roku na rok rosła liczba nawróconych heretyków, schizmatyków, niewierzących, żydów oraz innych ludzi.

Mówi się, że gdyby proces ten trwał dalej, to prawdopodobnie dziś nie byłoby już anglikanów, ponieważ staliby się katolikami.

A tymczasem widzimy coraz więcej masowych odejść z Kościoła, ciągle …
Więcej
ZBM lubi to. 
Pokaż 2 polubinia więcej.
Według czołowego watykańskiego egzorcysty także w Stolicy Apostolskiej działają sataniści, są wśród nich świeccy, księża, prałaci i kardynałowie. Najnowsza książka zawierająca wspomnienia o.Gabriela Amortha wywołała w Rzymie ogromne poruszenie. Niektórzy są oburzeni.

W najnowszej książce Marco Tosattiego “Ojciec Amorth. Wspomnienia egzorcysty. Moje życie w walce z Szatanem” sensację wzbudziło … Więcej
Rafał_Ovile lubi to. 
Według judaizmu papież jest wrogiem narodu żydowskiego tylko przez fakt, ze jest przywódcą …

10 stycznia 1937 roku, żydowski dziennik z Nowego Jorku, “Freiheit” pisał :

„Według judaizmu papież jest wrogiem narodu żydowskiego tylko przez fakt, ze jest przywódcą Kościoła katolickiego. Judaizm jest w opozycji do Chrześcijaństwa w ogóle a do Kościoła katolickiego w szczególności.”
..
ZBM lubi to. 
Pokaż 3 polubinia więcej.
Rafał_Ovile
molot 1. Proszę o merytoryczne odnoszenie się do argumentów zamiast "kogel-mogel" ideologiczny. 2. W rzeczywistości wakatu nie ma. Papieże "stracili urząd" według prywatnego zdania zideologizowanych błędami osób. 3. Dlatego wakat jest w sferze abstrakcji współczesnego ruchu sedewakantystycznego na skutek, jak wspomniałem, błędów w pojęciach i wnioskach. 4. Sobór nie jest dogmatyczny, lecz … Więcej
molot
@Rafał_Ovile

Nie, to Państwo utwierdzacie ludzi w przekonaniu, że herezje mogą być nauczane przez Kościół i promulgowane przez papieża. Według Państwa teorii rola papieża i Kościoła jaka zawsze była rozumiana przez Kościół i tak przedkładana do wierzenia katolikom, teraz jest nieważna. Skoro teraz jest nieważna, to czemu miałaby być ważna 500 lat teamu. Skoro tak, to może Luter miał racje? … Więcej
Weronika.S lubi to. 
ZBM
Nemo potest duobus dominis servire ! 41 minuty temu napisał: ...
Pytamy poważnie:
Czy w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce...
------------ ---
Otóż to! Jeśli zobaczymy za co kapłani są w Kościele nagradzani i awansowani a za co karani albo zapomniani to stwierdzimy, że od dłuższego czasu trwa już w Kościele katolickim tzw. selekcja negatywna. Drastycznym przykładem takiej selekcji jest Kościół w … Więcej
Nemo potest duobus dominis servire ! lubi to. 
Szatan istnieje naprawdę O. P.Bonifacius Gunther

"Mistrzowski plan" jest diabelski.

On zakłada, że ponad 1300 katolickich księży nie jest w rzeczywistości katolikami, ale masonami podszywającymi się pod księży. Ale oni nie są prawdziwymi wykonawcami tego planu.

Wykonawcami jego powinni być prawdziwi katolicy, którzy zostaną oszukani.

Dobrzy biskupi i dobrzy księża oraz zakonnicy
, którzy zost… Więcej
KoraliKa lubi to. 
„Syn powinien czcić ojca, a sługa swego pana. Lecz skoro Ja jestem Ojcem, gdzież jest cześć moja, a skoro Ja jestem Panem, gdzież szacunek dla Mnie? To mówi Pan Zastępów do was, o kapłani:

Lekceważycie imię moje, a jednak pytacie: Czym to okazaliśmy lekceważenie Twemu imieniu?

Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się następujące polecenie: Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego,… Więcej
ZBM lubi to. 
W europejskiej Christianitas biskup był widziany jako nosiciel prawdy i dobra z natury. Ale „jak są fałszywi aniołowie i fałszywi prorocy, tak są i fałszywi biskupi”

(św. Augustyn).
ZBM lubi to. 
Quas Primas lubi to. 
Weronika.S
@m.rekinek Mam wrażenie, że tzw. jak piszesz, prosty lud, nie widzi problemu. I to jest niebezpieczne.
22Cecylia
A głos Kościoła i głos papieża powinien być z głosem Pana Jezusa tożsamy. W przypadku Franciszka tak nie jest.
__________________________
MariaBarbara 21 minuty temu
@22Cecylia, Pan Jezus mowil o Swoim glosie,On jest pasterzem
ZBM lubi to. 
Quas Primas lubi to. 
Rafał_Ovile
molot 1. Sedwakantyzm jest jedną z ideologii modernistycznych wyrosłych z błędnej tezy historyczno-teologicznej o nieomylności papieża i błędnej tezy historyczno-kanonicznej o herezji papieża. Ponadto nowa teoria sedewakantystyczna zaprzecza ciągłości widzialnego Kościoła z Piotrem. 2. Mamy Papieża Benedykta XVI pełniącego władzę (munus-patrz refleksja kanoniczna) czego większość, w tym Ks. Clov… Więcej
"Czy można większą zniewagę wyrządzić Chrystusowi, jak stawiając świętą wiarę chrześcijańską na równi:

z przewrotnością żydowską,

z bezeceństwem muzułmańskim,

z zabobonem pogańskim

i bezbożną próżnością naturalizmu?


Podobny amalgamat jest największą potwornością. Przyjmowanie obojętne wszelakiego rodzaju błędów potwornych dowodzi nędznej głupoty, nad którą nigdy dość ubolewać. Przez… Więcej
ZBM lubi to. 
Quas Primas lubi to. 
MariaBarbara
@22Cecylia, Pan Jezus mowil o Swoim glosie,On jest pasterzem.
22Cecylia
No właśnie, a głos Franciszka brzmi jakoś obco... Mocno inny od głosu Kk słyszanego przez XX wieków.
_________________
MariaBarbara 6 minuty temu
Owieczki Pana znaja jego glos....
ZBM lubi to. 
Pokaż 3 polubinia więcej.
ZDJĘCIE GRUPOWE

Nawrócenie św. Pawła. Wielkie święto! Św. Paweł był Żydem. I pisał tak:

"Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. Na wszystkich tych, którzy się tej zasady …
Więcej
MariaBarbara
Owieczki Pana znaja jego glos. Gubi sie ten , ktory polega na strukturach, na filozofach, na ideologiach, itd. Zamiast sluchac Pana sluchaja dzwiekow ludzi zdezorientowanych , otumanieni roznoroscia teorii traca grunt pod nogami. Pan jest jeden, Kosciol jeden, jedna wiara. Im wiecej teorii tym wiekszy obled.
ZBM
Jak o. Clovis może uważać się za katolika i nazywać papieża Franciszka "wielkim i prawdziwym błogosławieństwem" z powodu jego dwuznacznych nauk? Pan Jezus uczył nas zupełne inaczej: "Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi." (Mat. 5:37).
mariba lubi to. 
Weronika.S lubi to. 
mariba
ZBM - każdy uczciwy katolik próbuje znaleźć w tym całym zamieszaniu (delikatnie powiedziawszy) tzw. palec Boga. Więc nie ma dziwnym iż istnieją takie wypowiedzi.
ZBM
"O. Clovis nazywa papieża Franciszka "wielkim i prawdziwym błogosławieństwem", ponieważ jego dwuznaczne nauki zmuszają zwolenników anty-kościoła do jawnego ukazania siebie i swoich poglądów". - To chyba najbardziej przewrotne i głupie zdanie z jakim się spotkałem w obronie papieża.
mariba lubi to.