Clicks97
Nemo potest duobus dominis servire ! and one more user like this.
olek19801 likes this.
kovanecky
cały judeoniemiecki nierząd RP to jedna wielka zdrada stanu, podobna do tej bolszewickiej zdrady z czasów niedawnych
Quas Primas likes this.
Należałoby dokładnie zbadać czy jest to zdrada stanu.
Rafał_Ovile and one more user like this.
Rafał_Ovile shares this.
Oto notatka polskiego MSZ z rozmowy nad ustawą 447 JUST z Dep. Stanu USA!