Jazyk
Pozretia
965
mike084 12 3

Biskup Andreas Laun: Ani pápež nemôže vyškrtnúť prikázanie z “Desatora”

Salzburg 7. decembra 2017 (HSP/kath.net/Foto:Pixabay)

Americký morálny teológ nedávno smel uverejniť v „L´Osservatore Romano“ článok, ktorý nikdy nemal napísať a ktorý mala redakcia vyradiť. Čo ten muž povedal? Vyhlásil:

Ilustračné foto

Druhé manželstvo nie je forma cudzoložstva a preto prijímanie sviatostí nevylučuje!

Dalo by sa povedať: Veď to predsa hovorí ľuďom aj sv. Ján Pavol II., ktorý pre ľudí v druhom manželstve spomína možnosť žiť ako brat a sestra.

Citovaný teológ Gerald Bednar to však takto nemyslí, ale s odvolaním sa na „Amoris laetitia“, zastáva nasledovné princípy:

Pápež František chce ukázať „milosrdnú aplikáciu zákona“.

Otázka: Čo je milosrdná aplikácia pre odmietnutie hriechu: Možno to aplikovať aj pri iných „zákonoch“ – ktorých a kde?

Musíme chápať „dôležitý rozdiel medzi zákonom a milosrdenstvom“ – toto pochopenie kritici nemajú!

Otázka: V čom spočíva tento rozdiel? Chápal ho Ježiš, keď cudzoložnicu napomínal, aby svoj vzťah ukončila, alebo Ján Krstiteľ, ktorý bol pre svoju ´nechápavosť´ sťatý? A rovnako sv. Tomáš Morus. A čo bolo v tomto ohľade s pápežom, ktorý druhé manželstvo Henricha VIII. nechcel uznať a tým spôsobil rozkol v Cirkvi?

„Otázkou je oveľa viac, či „druhé manželstvo sa má vždy charakterizovať ako cudzoložstvo“. Chybou je podľa Bednarovho názoru, že túto otázku „si predtým nikto nepoložil, ani pápež Ján Pavol II“!

Mohli by sme ironicky odpovedať: Škoda, čo by asi tak svätý pápež odpovedal, alebo nie je tá odpoveď dosť jasne obsiahnutá v jeho „Familiaris consortio“? A nevyplýva z toho predsa, že menovaný teológ jednoznačne odporuje pápežovi a tým náuke Cirkvi? Mimochodom aj náuke Svätého písma a náuke Cirkvi po stáročia: cudzoložstvom nazývame sexuálny styk s človekom, ktorý je už zosobášený. Dávid bol kvôli tomu jednoznačne cudzoložník.

A ďalej: Pápež František predsa len prináša „možnosť, že vo vhodných prípadoch partneri v druhom manželstve prejdú fázou rozlišovania“.

Otázka: čo sú tie „vhodné“ prípady, a ktoré sú nevhodné? A čo sa má v tejto fáze „rozlišovať“?

– Autor možno tieto otázky predpokladá, pretože pokračuje: „Majú byť pri tom sprevádzaní skúseným kňazom, aby mohli objasniť relevantné otázky.“

Ale znova otázka: Aké „skúsenosti“ musí ten kňaz mať a čo sú to tie „relevantné otázky“ a ako ich treba zodpovedať?

Potom, ako píše Bednar, by mohli byť partneri „po primeranej dobe“ pripustení ku sviatostiam.

Otázka: Aká doba je „primeraná“ a čo na tom zmení čas? Alebo sa hriech premlčí aj v Božích očiach?

A na záver: „Milosrdenstvo sa môže vyslovovať za to, aby sa druhé manželstvo schválilo,“ píše Bednar doslova.

Znova otázka: Kto môže a má tu „byť milosrdný“? Kňaz, alebo Boh alebo niekto iný, možno hriešnik sám, ktorý spoznal – čo vlastne? Ako pápež alebo katechéta, je jedno, kým som, mám za úlohu učiť Božie prikázania tak presne a precízne, ako len viem. Milosrdný môžem byť iba voči hriešnikovi, nie ako vyučujúci! Ako mal Nathan kráľovskému cudzoložníkovi Dávidovi „milosrdne“ ukázať jeho hriech, alebo Ján Herodesovi? Ježiš cudzoložnici? Ježiš bol milosrdný k žene, ale nepovedal jej: „No nie je to také zlé“!

Musí nám byť jasné: Pri morálke máme do činenia s Božími prikázaniami, nejde tu o naše zákony od ľudí. Ani pápež nemôže Božie prikázanie vyškrtnúť z Desatora, ani ho „milosrdne“ zmeniť. Nesmie to, pretože to nemôže rovnako, ako nemožno zrušiť prírodný zákon ako napr. akvaplaning.

Preto sú aj prosby ako „pápež by mal povoliť antikoncepciu“ nezmyslom. Alebo je náuka Cirkvi správna, potom ju nemôže ani pápež „povoliť“, potom je povolená, ak je však nesprávna, nemusí ju „povoľovať“, potom je povolená!

Mimochodom ani svedomie nie je nijaká inštancia, ktorá môže disponovať „Božími prikázaniami“. Ono súdi o ľudskom konaní vo svetle prikázaní, nie je nad prikázaniami, plní ich iba do tej miery, do akej nás núti ich presne chápať! Potom stačí hovoriť o autorite náuky Cirkvi v sile Ducha Svätého, o dôvode, prečo veríme! Ale čo tu platí, je vždy len pravda.

Kto pápežovi podsúva, že chce sám určovať, čo je dobré a zlé, robí mu tak viac ako zlú službu, pretože pápež by bol velikášskym, keby sa o to pokúšal. Treba to ešte vysvetľovať?

Mnohí rozvedení berú na seba kríž a sú manželstvu verní.

K tejto otázke ešte poznámka: Dnes je v Cirkvi veľa ľudí, ktorých partner opustil, ale napriek príležitostiam znova „sa zosobášiť“, prijímajú svoj kríž a zostávajú svojmu existujúcemu manželstvu verní! V Kanade sa toto hnutie nazýva „Solitude Myriam“, v Poľsku „Sychar“. Títo ľudia vydávajú svedectvo o pravde. Tento duch sa už rozšíril už aj do krajín ako Rakúsko a Nemecko. V tejto dobe biedy manželstiev mali by sme byť týmto ľuďom zo srdca vďační a pseudo-teológov ako Bednar ignorovať, v milosrdenstve s ním, ale nepostihnutí jeho slepotou.
Napísať komentár
ľubica
Pravda bude......: Nepriatelia Boha budú postupovať rýchlo k vyvráteniu Pravdy, a cirkev môjho Syna bude rozdelená na dvoje. Tí, čo budú Pravdu verne hájiť, budú preklínaní za to, že ju hovoria. Tým, ktorí budú hovoriť rúhavo a vydávať to za Pravdu, sa bude tlieskať. Duch zla sa zahniezdi v srdci podvedených a mnoho duší bude zatratených.....
-------------------------------------

už to máme: … Viac
zaba sa to páči. 
mike084
dobro je dobrom aj keď ho nerobí nik, zlo je zlom aj keď ho robia všetci
zaba sa to páči. 
Zobraziť ďalších 2 páči sa mi to.
Pravda bude skryta
MILIÓNY LIDÍ BRZY BOŽÍ ZÁKONY ZRUŠÍ
Mé drahé dítě,Desatero přikázání ustanovené mým Otcem nemůže být nikdy přepsáno, protože by to byla svatokrádež.
Člověk nemůže nikdy manipulovat Božím Slovem; a přijde den, kdy Boží hněv sestoupí na lidstvo, až člověk bude mít za to, že Desatero přikázání je závadné.
Až se to stane, vězte, že Slovo Boží už nebude v úctě a že lidstvo bude uvedeno do vážného … Viac
zaba sa to páči. 
ľubica sa to páči. 
Pravda bude skryta
Moj prispevok hore je pravda.Miliony ludi prakticky a fakticky zrusia desatoro. ..
Zedad
Desatero Božích přikázání je pevným bodem morálky pro člověka. Z morálky se vyvinulo právo. Desatero je pro člověka neměnným a pevným bodem.
Caesar sa to páči. 
henta sa to páči. 
Libor Halik
Máme do činenia s Božími prikázaniami, nejde tu o naše zákony od ľudí. Ani pápež NEmôže Božie prikázanie vyškrtnúť z Desatora, ani ho „milosrdne“ zmeniť. Nesmie to, pretože to nemôže rovnako, ako nemožno zrušiť prírodný zákon
ľubica sa to páči. 
Zedad sa to páči. 
Caesar
Ještě jednou bravo, tak nám bude umožněno hlasovat o přípustnosti a vhodnosti dalších Božích přikázání. Nyní se svobodně a demokraticky vyjádříme, zda Bůh se nespletl v textech 6. 9.a 10 přikázání, zda jednal kompetentně s ohledem na moderní dobu, zda ji vůbec chápal a zda byl dostatečně milosrdný a shovívavý. Jako první chybou Boha bylo již dříve shledáno nařízení dané 1. přikázáním a lidsky … Viac
ľubica sa to páči. 
Zobraziť ďalších 2 páči sa mi to.
alica111
Kto môže nazvať preukazovaním milosrdenstva schvaľovanie ťažkého hriechu, ktorý vedie do záhuby? Jedine satan a jeho pohrobkovia.
zaba sa to páči. 
ľubica sa to páči. 
Samson1
No, já jednou měl též dveře zavřené. Měl jsem více možností navázat druhý vztah, ale vždy to byla volba Kristus a možnost přijímat svátosti a nebo člověk. Mám možnost žít aktivní duchovní život a kdo opustí manželku, děti, pole získá stonásob, jak řekl Pán. Svým způsobem může být srdce znovu pro Pána a bližní, duchovní věci. Ten nový vztah může být někdy moc lákavý, ale zákon je zákon. Touhy … Viac
zaba sa to páči. 
Zobraziť ďalších 3 páči sa mi to.
ľubica
Dnes je v Cirkvi veľa ľudí, ktorých partner opustil, ale napriek príležitostiam znova „sa zosobášiť“, prijímajú svoj kríž a zostávajú svojmu existujúcemu manželstvu verní! V Kanade sa toto hnutie nazýva „Solitude Myriam“, v Poľsku „Sychar“. Títo ľudia vydávajú svedectvo o pravde. Tento duch sa už rozšíril už aj do krajín ako Rakúsko a Nemecko. V tejto dobe biedy manželstiev mali by sme byť týmto … Viac
Pravda bude skryta sa to páči. 
Zobraziť ďalších 3 páči sa mi to.