Clicks588
Otec Eirene
92

Tretí Rím exkomunikuje druhý - 01

Tretí Rím exkomunikuje druhý.
01
Moskva exkomunikuje konštantínopolského patriarchu Bartolomeja.

o. Eirene
17. 9. 2018

Na glorii.tv v článku "Nová trhlina medzi Moskvou a Konštantínopolom" som sa dozvedel novinu, ktorej teologická dôležitosť, či dôležitosť vzhľadom na božskú vieru, mnohým možno preletí ponad hlavu. Samotná podstata problému vôbec nie je nová, ale je nesmierne aktuálna.

Správa je síce nová, ale nie je to vôbec nejaký NOVÝ problém.
Keďže väčšine sú zrejme pojmy ako "patriarcha", "kanonické územie Moskovského patriarchátu", "vymenovanie exarchov" a iné podobné termíny veľmi neznáme, ba dokonca aj samotným pravoslávnym, chcel by som celú záležitosť objasniť vo svetle viery Kristovej Cirkvi.
Keďže oblasť "pravoslávia" je pre ľudí veľkou neznámou, nie je možné všetko vysvetliť jedným článkom alebo jedným posedením, a preto, s Božou pomocou, by som sa pokúsil skladať kúsky mozaiky v tejto oblasti POSTUPNE.

- - -

Oddelenie Ruskej pravoslávnej cirkvi (RPC) pre vonkajšie záležitosti uvádza, že 12. septembra 2018 Svätá synoda RPC sa rozhodla, že odstráni spomínanie patriarchu Bartolomeja počas Liturgie. Taktiež sa ruší koncelebrácia s hierarchami patriarchu Konštantínopola (KP) a účasť vo všetkých podujatiach, ktoré budú viesť alebo spolu-viesť reprezentanti Konštantínopolu.
Podľa hovorcu oddelenia (biskupa Hilariona) dôvody pre synodu urobiť takéto rozhodnutie sú, že patriarchát KP nezákonite a v protive s cirkevnými kánonmi sa zamiešal do kánonického teritória Moskovského patriarchátu tým, že menoval dvoch svojich exarchov do Kyjeva.

MÔJ KOMENTÁR:

Kristus postavil Cirkev na Petrovi. On a jeho nastupcovia (pápeži) rozhodujú, ak sa medzi apoštolmi (biskupmi) vyskytnú spory. On jediný ako jednotlivec dostal všeobecnú moc rozhodovať v Cirkvi. (Mt 16:19)

V r. 1054 sa konštantínopolský patriarcha vzoprel autorite Petrovho úradu a bol exkomunikovaný pápežom.
Teraz sa moskovský patriarcha vzoprel Kristom nepodloženej autorite konštantínopolského patriarchu.
Inými slovami KP patriarchovi sa vrátilo, to, čo on pri svojej vzbúre urobil v roku 1054.

História ruského kresťanstva (pdf. na stiahnutie)
Pre pochopenie patriarchátov: pdf: PATRIARCHÁTY - pojem a stav do r. 1054

sites.google.com/…/treti-rim-exkom…
Samson1
Kdo nemá Syna, nemá ani Otce. Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho. Jsou synové Boží a jsou synové Satanovi . Ono je to stejné. Všichni byli pod oblakem, ale všichni nevešli. Někteří pomřeli na poušti, Koracha a jeho přívržence pohlitila za živa země. Požehnání Abraháma se vztahuje na ty, kdo přijali Krista, to je jeho potomstvo a v každém národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a koná, co je …More
Kdo nemá Syna, nemá ani Otce. Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho. Jsou synové Boží a jsou synové Satanovi . Ono je to stejné. Všichni byli pod oblakem, ale všichni nevešli. Někteří pomřeli na poušti, Koracha a jeho přívržence pohlitila za živa země. Požehnání Abraháma se vztahuje na ty, kdo přijali Krista, to je jeho potomstvo a v každém národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a koná, co je správné. Menhir asi škytá po obřízce a po sobotě.
evelina
To je pravda, nečetla. Židé kterí prijali Krista jsou křesťané, tedy bratri. A Izrael je duchovní rodina téch kterí prijali Krista. Tenhle Izrael bude spasen.
evelina
Kto príjme obřízku je pod zákonem a musí dodržovat Tóru, kto příjme Krista je pod milostí a z lásky ke Kristu se řídí desatorem.
Samson1
hento ty tu vyskakuješ jak blbá opice. Mojžíšův zákon byl naplněn, oběti zvířat byly jen předobrazem oběti Božího Syna a dále už Levitské kněžství pozbývá smysl, stejně jak obřízka, protože levitké kněžství nahradilo Kristovo kněžství podle řádu Melchisedecha. To chceš jako odrostlé tele znovu obřezávat lulinky a obětovat zvířata na odpuštění hříchů? Hmmm. Kristus uzavřel smlouvu novo…More
hento ty tu vyskakuješ jak blbá opice. Mojžíšův zákon byl naplněn, oběti zvířat byly jen předobrazem oběti Božího Syna a dále už Levitské kněžství pozbývá smysl, stejně jak obřízka, protože levitké kněžství nahradilo Kristovo kněžství podle řádu Melchisedecha. To chceš jako odrostlé tele znovu obřezávat lulinky a obětovat zvířata na odpuštění hříchů? Hmmm. Kristus uzavřel smlouvu novou a věčnou při eucharistii a potvrdil ji svou smrtí na kříži. Obřízka ztrácí smysl, protože ji nahrazuje křest a dále se jedná o odložení celé porušené lidské přirozenosti, né jen kousek kůžičky z lulinka. jak je psáno: Odstranímsrdce kamenná, dám vám srdce z masa a vložím do něj svého ducha. Ty se vracíš furt do doby kamenné.
snakee
Jindřichu, Jindřichu ty jsi ale mgr.
miňocraft
Neo Roma,teda Nový Rím,bol používaný názov pre Konštantínopol po tom,čo tam Konštantín Veľký preniesol cisársky trón a inaugurovali ho za nové hlavné mesto Rímskej ríše.Teda išlo o prenesenia svetskej moci.To však nemá nič spoločné s biskupom Starého Ríma,pretože ten naďalej bol nástupcom sv.Petra a teda aj pozemskou hlavou Cirkvi.Carihradský arcibiskup odvodzuje svoju apostoštolskú postupnosť …More
Neo Roma,teda Nový Rím,bol používaný názov pre Konštantínopol po tom,čo tam Konštantín Veľký preniesol cisársky trón a inaugurovali ho za nové hlavné mesto Rímskej ríše.Teda išlo o prenesenia svetskej moci.To však nemá nič spoločné s biskupom Starého Ríma,pretože ten naďalej bol nástupcom sv.Petra a teda aj pozemskou hlavou Cirkvi.Carihradský arcibiskup odvodzuje svoju apostoštolskú postupnosť od sv.Ondreja,brata sv.Petra.
miňocraft
To je pravda,že Duch Svätý vanie kam chce a koná tak u katolíkov ako aj u pravoslávnych i u evanjelikalnych ale určite hi zarmucuje toto rozdelenie,veď Ježiš sa vo večeradle modlil za jednotu - “ aby všetci jedno boli”
apredsasatoci
pravoslavie ma svojich svatcov, zazraky....kto to vsetko kona? clovek?! nie je v ludskej moci nieco take konat. logicky z toho vyplyva, ze aj ked sa pravoslavni otrhli, stoji za nimi stale Boh. Boh ma ine hodnoty ako clovek. Boha nezaujima, kde ma cirkev kancelariu. Boha zaujimaju uuuuplne ineeeeeeee veci.
Stylita likes this.
Samson1
kdyby jsi hento znala boží slovo, slovo pánovo, věděl by jsi, že tě, pokud budeš farizejkou, celníci a nevěstky předejdou do božího království. jinak se omlouvám za chyby, které dělá zaseklá klávesnice, která je zaseklá jak henta. ani caps lock nefunguje.
Peter(skala) likes this.