Język
Wyświetlenia
1,1 tys.
Dominus illuminatio mea 5 4

SB Kardynał August Hlond: „POLSKA MA STANĄĆ NA CZELE MARYJNEGO ZJEDNOCZENIA NARODÓW”

SB Kardynał August Hlond: „POLSKA MA STANĄĆ NA CZELE MARYJNEGO ZJEDNOCZENIA NARODÓW”
Opublikowano 22 Październik 2012 by wobroniewiary
22 października przypada 64 rocznica śmierci Prymasa Polski Sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda, którego proces beatyfikacyjny jest w toku.
MATKA BOŻA (z notatek Kardynała Augusta Hlonda)
1. ,,Przyjdą czasy, kiedy Bóg w ręce swej Matki na pewien czas złoży atrybut swej wszechpotęgi”.
2. „Obecne czasy oddał Bóg w opiekę Matce Najświętszej”.
3. ,,Dzięki wstawiennictwu Maryi zlituje się Bóg nad nieszczęśliwą ludzkością i zwiąże rozpętaną na ziemi moc szatańską”.
4. „Polska jest Narodem wybranym Najświętszej Maryi Panny”.
5. „Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba — spełni swe zadania, będzie znowu Matką świętych”.
6. „Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i różańcem”.
7. „POLSKA MA STANĄĆ NA CZELE MARYJNEGO ZJEDNOCZENIA NARODÓW”.
8. „Polska będzie Przewodniczką Narodów”.
9. „Zachód oczyszczając się ze zgnilizny, z podziwem na nas patrzeć będzie”.
10. „Trzeba ufać i modlić się. Jedyna broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo — jest różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga. Polska będzie pierwsza, która dozna opieki MATKI BOŻEJ. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej. Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba. Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod Jej płaszczem”.

11. „Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę”.
12. „Szliśmy z różańcem, bo z Matką Boską idziemy w przyszłość”.
(Jest to ostatnie zdanie Ks. Kardynała — napisane i pozostawione na biurku z przemówienia z okazji przeniesienia relikwi Bł. Władysława z Gielniowa).
DNIA 20 X 1948 r.

Pobierz: Kardynał August Hlond

Napisz komentarz
wiaterek
szatan jest świadom,że żyjemy w czasach ostatecznych i kończy mu się władza dlatego szuka do swojego PIEKŁA co raz więcej dusz co z bólem serca wiadomo,że to mu się UDAJE....
Napisz komentarz
maksimusX
po przewrocie majowym 1926 r. Kardynał Hlond pisał: "W pojęciu liberalnym państwo nie uznaje Boga, nie liczy się z Nim pod żadnym względem, nie przyjmuje Jego praw etycznych, nie zważa na Jego religię, czyli jest zasadniczo bezwyznaniowe. Zwykle posuwa się dalej, staje się bezbożne... wykreśla Boga z Konstytucji, ruguje ze szkoły, wyrzuca z ustawodawstwa, a nawet kult Jego i wiarę prześladuje". … Więcej
Napisz komentarz
Matricaria
"Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej,po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę"
Napisz komentarz
KR44
Ktokolwiek powtórzy samobójczy okrzyk: «nie chcemy, aby ten królował nad nami» (Łk 19,14), skazuje naród na zagładę, niewolę i sponiewieranie”.
Napisz komentarz
.....Jesteśmy świadkami zaciętej walki między państwem Bożym a państwem szatana. Wprawdzie walka ta stale się toczy bez zawieszenia broni, walka najdłuższa i najpowszechniejsza. Dziś jednak na oczach naszych toczy się ona tak zawzięcie jak nigdy. Z jednej strony odbywa się zdobywczy pochód Królestwa Chrystusowego, z drugiej zaś strony ciąży nad światem łapa szatana, tak zachłannie i perfidnie, … Więcej
Napisz komentarz