Jazyk
Zobrazení
153
PetraB 8

TOPOLÁNKA NA HRAD MODLITBOU! JDE TO! ZEMANA JSME TEHDY STEJNĚ VYŠVIHLI! ZOPAKUJME TO NYNÍ S MIRKEM TOPOLÁNKEM, PROSÍM!

TOPOLÁNKA NA HRAD MODLITBOU! JDE TO! ZEMANA JSME TEHDY STEJNĚ VYŠVIHLI! ZOPAKUJME TO NYNÍ S MIRKEM TOPOLÁNKEM, PROSÍM!

Je to už pět let, co jsem si, milostí Boží, vymodlila za českého prezidenta Miloše Zemana. Nikdo tomu tehdy nevěřil, že to jde! Kolik z nás tehdy znalo aktuální duchovně politické pozadí a stav a tak věděl, že jediným schůdným kandidátem na prezidenta je Miloš Zeman? No moc nás tedy nebylo…

Dnes je situace jiná, aspoň v tom, žel, že už to není Miloš Zeman, kterého musíme, stejně jako před pěti lety, dostat modlitbou na Hrad!

Nebo bude průšvih…

A to bez ohledu na Babišův "rozbor":
petrabostlova.wordpress.com/…/topolanek-na-hr…

A co se budeme modlit, na úmysl, aby Mirek Topolánek se dostal do druhého kola prezidentské volby a vyhrál i druhé kolo a stal se příštím českým prezidentem?

Modleme se ke svatému Judovi Tadeáši o přímluvu, on je patronem pro bezvýchodné situace, najděte si na internetu či jinde modlitby o přímluvu k němu, je jich více,

a modleme také tuto Novénu ke Cti Ježíše jako Pravého Krále. Udělejme tuto novénu najednou, to znamená: devětkrát po sobě se pomodleme: Otčenáš…, Zdrávas Maria… a Sláva Bohu Otci…a k této trojici modliteb patří ještě tato, její český překlad zní (anglický originál, který upřednostňuji, pro ty z vás, kteří umíte a rozumíte anglicky, pak se 4. modlitbu modlete v angličtině, přepíši za chvíli):

„Ó Pane, náš Bože, Ty jediný jsi nejsvětější Král a Vládce všech národů. Modlíme se k Tobě, Pane, ve velkém očekávání, že obdržíme od Tebe, Ó Božský Králi, milosrdenství, pokoj, spravedlnost a všechny dobré věci. Ochraňuj, Ó Pane náš Králi, naše rodiny, naši rodnou zem. Střež nás, modlíme se, Nejvěrnější! Ochraňuj nás před našimi nepřáteli a před Tvým spravedlivým rozsudkem.

Odpusť nám, ó svrchovaný Králi, naše hříchy proti Tobě. Ježíši, Ty jsi Král Milosrdenství. Zasluhujme Tvůj spravedlivý soud. Smiluj se nad námi, Pane a odpusť nám. Důvěřujeme Tvému velkému milosrdenství. Nejvíc-úžas vzbuzující Králi, klaníme se před Tebou a modlíme se: ať je Tvá vláda, Tvé království, uznáno na zemi! Amen.“


Tato novéna, tyto modlitby, se modlí před obrazem Ježíše, Krále všech národů, což je tento obraz:

Pán Ježíš k tomu řekl: “ Toužím také, aby ses modlil modlitbu, kterou jsme tě nyní naučil, před Mým obrazem. ..Nechť duše ke Mně přistoupí s neomezenou důvěrou! Nechť důveřují v Mé Milosrdenství“

Tyto čtyři modlitby, Otčenáš..., Zdrávas... a Sláva... a 4. modlitba, viz výše, se pomodleme za sebou tedy devětkrát, ve čtvrtek, v pátek i sobotu, každý den, až do konce druhého kola prezidentských voleb. Jedna novéna trvá 15 až 20 minut.

Děkujeme!

Petra Bostlová, Mariánské společenství

Zdroj: petrabostlova.wordpress.com/…/topolanka-na-hr…

Napsat komentář
PetraB
...to jsem také nepochopila...Vydírali ho? Nebo mu, jak se zranil, dali čip? Nevím. Fakt nevím. Možná že se dozvím...a možná taky ne.
+Joseph+
máto to v té hlavě volaaké pomíškované, Topol dal podporu zednářovi od rokefelerů
Tomislav
Jak satanisticky se dá zneužívat úcta k přečisté Panně! Jdu se modlit za odčinění dalšího zneuctívání Neposkvrněného Srdce
Caesar
Cesky narod nepotrebuje zednarskú republiku a prezidenta, zednarské strany, zednarský rezim. Ale potrebuje Bohom pomazaneho a posvateneho krala.

REPUBLIKY - výmysel slobodomurárov (Bl.Holzhauser: "Mocný kráľ poslaný Bohom zruší všetky republiky.")
Viac tu: politika-stat-moc.webnode.cz/…/republiky-vymys…

www.youtube.com/watch
To co Zita řekla o Masarykovi a Benešovi je pravda. Akorát si na … Více
Hoki
On měl ten Klaus už tehdy před 7 lety tu svou pravdu... Jak dopadl Nečas víme a Topolánek také. Každý si našel tak nějak tu svou "novou" životní partnerku a na svůj coming out asi Nečas bude bezčasně nebo-li nekonečně dlouho čekat a Topolánek s vousisky ho zažívá teď :) Koho chce ale přesvědčit? To je zajímavý název, skoro prorocký: Po falešném a prázdném Topolovi jsou tu Nečasovy … Více
henta zmínil tento příspěvek v Záznam přepadení prezidenta Zemana ve volební místnosti !.