Clicks32
vi.news

Viganò: "Hội Mafia tham nhũng" của những người vô đạo đức đang điều hành giáo hội

Cuộc khủng hoảng của Giáo hội ngày nay là do một "nhóm 'mafia' tham nhũng" nắm quyền kiểm soát nhiều tổ chức trong Giáo hội và sử dụng nó cho các mục tiêu vô đạo đức của mình, theo lời của Tổng giám mục Viganò.

Trong một lời bạt tiếng Ý cho cuộc phỏng vấn của Washington Post, ông viết rằng liên minh này được ràng buộc bởi lợi ích chung để bảo vệ và ủng hộ lẫn nhau.

Viganò nhấn mạnh rằng những người này sẽ là những người duy nhất có thẩm quyền giải quyết các vấn đề thông qua các thủ tục tư pháp phù hợp, áp dụng kỷ luật và khẳng định lại giáo huấn đúng đắn.

Do đó, tình trạng này "đang gây ra một sự tê liệt về thể chế đang làm mất tinh thần vô cùng cho các tín hữu."

Hình ảnh: Carlo Maria Viganò, © lifesitenews.com, #newsNjomypfzff