Jazyk
Zobrazení
249
Stylita 9 2

Boží slovo na den 11.1. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Když byl Ježíš v jednom městě, byl tam muž plný malomocenství. Jakmile uviděl Ježíše, padl tváří k zemi a prosil ho: "Pane, chceš-li, můžeš mě očistit!" (Ježíš) vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci, buď čistý!" A hned malomocenství od něho odešlo. Pak mu nařídil: "Nikomu o tom neříkej! Ale jdi, ukaž se knězi a přines oběť za své očištění, jak to nařídil Mojžíš - jim na svědectví." Zvěst o něm se šířila víc a více. Lidé se scházeli v celých zástupech, aby ho slyšeli a byli uzdraveni od svých nemocí. On se však uchyloval na opuštěná místa a tam se modlil.
Lk 5,12-16
henta
"Dávejte si dobrý pozor jak žijete.
Abyste si nepočínali jako nemoudří,
ale jako moudří nepromarněte tento
čas
".../Ef 5,15-16/
Je v tom moudrost napadat stále
druhé lidi
?Tací žijí tělem a jejich
konání odporuje Duchu Božímu.
"Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha
a nepodlehnete tomu k čemu vás
táhne vaše lidská přirozenost. TOuhy
lidské přirozenosti směřují proti
Duchu Božímu a Boží Duch prot…
Více
henta
S tím se musím podělit. Poslouchám
v ru pana V.V:Pjakina a právě říká
něco moc poučného:
" Kdo přemýšlí o věčnosti vychovává děti".
Bůh mu žehnej i jeho osiřelým dětem.
p.s. Je k tomuto třeba výklad?
henta
Oznámil své slovo Jakubovi,
své zákony a přikázání Izraeli.
Tak nejednal se žádným národem:
nesdělil jim svá přikázání.
henta
On se však uchyloval na opuštěná místa a tam se modlil.

Věnují křesťané Pán Bohu alespoň
desátek svého času? To je 2hod 15min
osobní modlity......
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
www.liturgie.cz/…/11-ledna

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní! Kdo vítězí nad světem, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? Ježíš Kristus je ten, který přišel skrze vodu a krev; nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. A to dosvědčuje Duch, protože Duch je pravda. Jsou tři svědkové: Duch, voda a krev, a ti tři jsou zajedno. Když … Více