Clicks808
vi.news
1

Linh mục người Hà Lan bị loại bỏ sau khi ông phê phán tội gian dâm đồng tính

Cha Marc Massaer sẽ rời giáo xứ Sint-Christoffel của mình ở West Maas en Waal, Hà Lan, vào ngày 1 tháng Bảy.

Bối cảnh: Massaer đã bị tấn công bởi giới truyền thông đầu sỏ đồng tính sau khi anh ta chỉ trích vào ngày 26 tháng 12, "sự truyền bá tư tưởng giới tính" và gọi là đồng tính luyến ái là "đối lập với trật tự sáng tạo."

Ông thuộc giáo phận S-Hertogenbosch. Giáo phận cựu bảo thủ đã được lãnh đạo từ năm 2016 bởi giám mục ủng hộ đồng tính Gerard de Korte, 63 tuổi.

Massaer được giám mục của mình ra lệnh rời đi trong một thông báo ngắn và tự mình đăng tải tin tức trên trang web của giáo xứ (ngày 7 tháng 5).

Hình ảnh: Gerard Johannes Nicolaus de Korte, © Sjouker, CC BY-SA, #newsYlgupeadea