Język
2 11 705

Benedykt XVI : Bez Maryi nie ma Kościoła

Drodzy bracia i siostry! W dzisiejszej katechezie chciałbym zacząć omawianie modlitwy w Dziejach Apostolskich i w Listach św. Pawła. Św. Łukasz przekazał nam, jak wiemy, jedną z czterech Ewangelii, …
Napisz komentarz
Nemo potest duobus dominis servire ! wspomniał ten post w TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO – TAJEMNICE BOLESNE: Część 1.
TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Maryja wiodła życie ukryte; toteż Duch Św. i Kościół zwą Ją „Alma Mater”, Matką ukrytą i tajemniczą.

Pokora Jej była tak głęboka, że nic nie miało dla Niej większego powabu, jak wieść życie ukryte przed samą sobą i przed wszelkim stworzeniem, a znaną być jedynie Bogu.

Bóg wysłuchał próśb, które zanosiła Doń o życie ukryte…
Więcej
angeloch lubi to.