Clicks697

Kard.Burke:Ten pożar to znak dla Europy i świata do opamiętania

Pożar, który ogarnął katedrę Notre-Dame, jest "otrzeźwiającą refleksją" nad "atakami na nieskończone piękno wiary ze strony ciężkich grzechów i przestępstw naszych czasów", mówi kard. Raymond Leo Burke.

Amerykański purpurat skomentował tragedię katedry Notre-Dame w rozmowie z portalem LifeSiteNews.

"W obliczu tak smutnego wydarzenia łączę się w modlitwie z pobożnymi katolikami Paryża, Francji i całego świata, dla których katedra Notre-Dame jest żywym wyrazem naszej głębokiej wiary w Boga i płomiennej miłości, jaką do niego żywimy" - stwierdził kardynał.

Hierarcha zauważył też, że wielu ludzi uważa katedrę Notre-Dame za symboliczny zabytek całego narodu francuskiego; podkreślił przy tym, że dla katolików "kościoły nie są zabytkami, ale domem Bożym, w którym rzeczywiście i prawdziwie spotykamy Niebo".

"Ze względu na niezmierzoną i nieskończoną miłość Boga do nas w Kościele, świątynie są także domem Kościoła. Z tego powodu wierni w XII stuleciu używali do budowania katedr tylko najpiękniejszych i najtrwalszych materiałów, które miały wytrzymać całe wieki, aż do przyjścia naszego Pana u kresu czasów" – powiedział.

Purpurat przywołał też wizytę papieża Benedykta XVI w katedrze Notre-Dame podczas podróży apostolskiej 10 lat temu.

"W swojej homilii na nieszpory we wspaniałej katedrze Notre-Dame w Paryżu, 12 września 2009 roku, papież Benedykt XVI oddał hołd katedrze jako <<żywemu hymnowi kamienia i światła na chwałę unikatowego wydarzenia w dziejach ludzkiej historii: wiecznego Słowa Bożego, które weszło w naszą historię w pełni czasu, by odkupić nas poprzez wydanie samego Siebie w ofierze Krzyża" – stwierdził.

"Katedra Notre-Dame jest niewątpliwie hymnem na cześć Misterium Wcielenia Syna Bożego w łonie Najświętszej Maryi Panny" - powiedział następnie kardynał.

Sam pożar katedry, uznał kard. Burke, jest "trzeźwiącą refleksją nad niszczącą siłą ludzkiej rebelii przeciwko pięknu, prawdzie i dobru, za pomocą których Bóg stworzył nas i nasz świat" – stwierdził.

Jak dodał, w katedrze Notre-Dame wszystko "wskazywało na wielkie Misterium Wiary celebrowane podczas Mszy świętej".

Zapewnił, że będzie modlić się, by ta wspaniała świątynia została odbudowana.

bsw/LifeSiteNews

www.fronda.pl/a/kard-burke-ten-…
PiotrM likes this.
Sam pożar katedry, ... jest ... niszczącą siłą ludzkiej rebelii przeciwko pięknu, prawdzie i dobru, za pomocą których Bóg stworzył nas i nasz świat"... i symbolem rebelii przeciw wspomnianemu wizytatorowi pp BXVI. Drugi fakt jest objęty milczeniem poprawności religijno-politycznej...
Sw.Joanna likes this.