Clicks153
szuirad1
1

Śmierć i postmoderniści. Jednostronna odmowa współpracy

Spośród wszystkich medytacji katolickich, żadna nie jest bardziej zdrowa niż medytacja na temat śmierci. Katoliccy pisarze, tacy jak św. Alfons Liguori, pisali na ten temat z pasją i intensywnie – jednak współczesna homiletyka zdaje się unikać go jak plagi.

A przecież temat ten pozostaje zawsze aktualny. Śmierć przychodzi do wszystkich ludzi, we wszystkich epokach. Wyznacza zakończenie ziemskiego życia ludzkiego – moment, w którym trzeba oddać relacje ze wszystkiego, co się przeżyło.

To moment, od którego zależy wieczność! Śmierć nadaje życiu jego ostateczne znaczenie.

Grzesznik, jak mówi św. Cyprian, ma tylko powód do obaw przed śmiercią, gdy przejdzie od śmierci doczesnej do śmierci wiecznej. Ale ten, kto jest w stanie łaski i kto ma nadzieję, przechodzi od śmierci do życia, a więc nie boi się śmierci.
Jak wiele zła i grzechu można uniknąć poprzez samą myśl o śmierci!
Jak wiele dobra medytacje na ten temat uczyniły dla społeczeństwa!

Śmierć jest nieunikniona
To właśnie nieuchronność śmierci wpływa na każdego z nas i niejako zmusza nas do medytacji nad nią.
Święty Cyprian mówi, że rodzimy się z liną... wiecej tu : www.pch24.pl/smierc-i-postmo…
m.rekinek likes this.