Clicks201
Victory
3

„Já jsem cesta, pravda a život“

Ježíš je cesta, pravda a život. Ježíš nejenže mluvil pravdu, ale On sám je pravda. Věčná pravda. On je věčný Bůh. A On je také život – život věčný. On tento Boží život dává nám. My jsme adoptivní Boží děti. Církev je Tajemné tělo Kristovo. Tedy Ježíš řekl: „Já jsem cesta, pravda a život,“ a pokračuje: „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ Tak to je: Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Něj. To jsou Ježíšova slova. On říká také: „Já jsem dveře.“ Ano, dveře, skrze něž se přichází k Otci. Ježíšova vykupitelská smrt je ta úzká cesta, která vede ke spáse. Je široká cesta, která vede do záhuby. A úzká je cesta, která vede k věčnému životu. Ta se otevřela, když Ježíš zvolal na kříži: „Dokonáno jest.“ Předtím zvolal: „Eli, Eli, lema sabachthani,“ když na sebe vzal všechen hřích světa; jako by se duchovně ponořil do propasti tohoto zla a temnoty a vzal to na sebe, aby nás spasil. Tehdy prožíval největší utrpení, nejenom fyzické a duševní, ale hlavně duchovní. A pak jako blesk přišel moment dovršení díla – „Dokonáno jest“. Ďábel i hřích je přemožen. Úzká cesta ke spojení s Otcem je otevřená. Ježíš jako první prochází touto cestou slovy: „Otče, v ruce Tvé poroučím svého ducha.“

Byzantský katolický patriarchát
Zedad and 2 more users like this.
Zedad likes this.
krumpeľ likes this.
apredsasatoci likes this.