Jazyk
Zobrazení
147
Stylita 1 2

Boží slovo na den 12.8. A.D. 2017

Boží slovo na den

Když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk a na kolenou prosil:
„Pane, smiluj se nad mým synem, neboť je náměsíčný a je na tom zle: často padá do ohně a často do vody.
A přivedl jsem ho k tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit.“
Ježíš odpověděl: „Pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás mám ještě snášet? Přiveďte mi ho sem!“
Ježíš mu pohrozil, a zlý duch z něho vyšel; a od té chvíle byl chlapec zdráv.
Když byli učedníci s Ježíšem sami, přistoupili k němu a řekli: „Proč jsme ho nemohli vyhnat my?“
On jim řekl: „Pro vaši malověrnost! Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře: ‚Přejdi odtud tam‘, a přejde; a nic vám nebude nemožné.“

Mt 17, 14-20

Napsat komentář
Zedad
Obraťme se s důvěrou v modlitbách a prosbách na Pána Ježíše a prosme, za obrácení národů k Hospodinu. Prosme s vírou.
henta se to líbí. 
Stylita se to líbí.