Jazyk
1 2 147

Boží slovo na den 12.8. A.D. 2017

Boží slovo na den Když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk a na kolenou prosil: „Pane, smiluj se nad mým synem, neboť je náměsíčný a je na tom zle: často padá do ohně a často do vody. A …
Napsat komentář
Zedad
Obraťme se s důvěrou v modlitbách a prosbách na Pána Ježíše a prosme, za obrácení národů k Hospodinu. Prosme s vírou.
henta se to líbí. 
Stylita se to líbí.