Clicks58
Victory

František a hereze v Abu Dhabi


Prohlášení podepsané Františkem v Abu Dhabi obsahovalo: „Pluralismus a různost náboženství, barev, pohlaví, ras a jazyků je moudrá Boží vůle, s jakou stvořil lidské bytosti“.

1. Tímto vyjádřením František tvrdí, že moudrá Boží vůle je pluralismus pohlaví, což je v dnešní době chápáno ne pouze tak, že Bůh stvořil muže a ženu, ale bezpočet genderů. Toto dvojznačné vyjadřování dává plný prostor pro herezi a zároveň legalizuje genderovou ideologii. To je hrubý zločin proti Bohu a lidstvu!

2. Moudrá Boží vůle neustanovila žádný pluralismus náboženství. Bůh pohanství, démony, zlo, války a zločiny pouze dopouští, ale nakonec přijde spravedlivý Boží soud a pro mnohé věčné zavržení. A toto Bůh nechce, ale respektuje svobodnou lidskou vůli. Boží vůle je, aby se všichni obrátili a vírou v Ježíše Krista byli spaseni.

František přes mnohá napomenutí zatvrzele hájí heretické postoje. Je jasné, že je neplatným papežem!

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

16. 3. 2019