Clicks31
ZBM
2

Ratuj swój internet

#SaveYourInternet

To, co umieszczasz w internecie może zostać zablokowane.
Musimy to powstrzymać. Działajmy!

Artykuł 11 i 13 Dyrektywy oznacza cenzurę internetu i ograniczenie naszej wolności słowa

Mamy ostatnią szansę, by to zatrzymać!

26 marca posłowie Parlamentu Europejskiego będą głosować nad nowymi przepisami zmieniającymi prawo autorskie.

Zostało tylko kilka dni, by przekonać ich do usunięcia szkodliwych przepisów, które ograniczą prawa użytkowników i twórców internetowych oraz zaszkodzą wielu polskim serwisom.

Jesteś Internautą?

Twoje treści będą musiały być filtrowane przed publikacją na serwisach
podejrzenie o naruszenie praw autorskich może skutkować blokadą publikacji Twoich treści

Zarabiasz publikując w internecie?

Linkowanie do materiałów źródłowych z zamieszczeniem większej porcji tekstu niż pojedyncze słowa w rozumieniu zwolenników dyrektywy oznacza koszt, więc możesz spodziewać się faktury to Ty bierzesz odpowiedzialność za treści swoich użytkowników np. naruszenia prawa autorskiego w komentarzach.

JAK MOŻESZ POMÓC?

Jeśli jesteś użytkownikiem
Zadzwoń do swojego Europosła Napisz do swojego Europosła
Dołącz do protestów przeciwko cenzurze internetu w formie artykułów 11 oraz 13 unijnej dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (ACTA2)

Jeśli posiadasz stronę internetową - dołącz do akcji. Umieść ponizszy kod na swojej stronie

kopiuj kod

Źródło: saveyourinternet.pl

Wykaz europosłów RP (za saveyourinternet.eu/pl/):

Photo
Name
Political Group
National Party
Phone Brussels
Phone Strasbourg
Email
Links

Jerzy Buzek
EPP
PO
+32 (0)228 45631
+33 (0)388 1 75631
jerzy.buzek@ep.europa.eu

Andrzej Grzyb
EPP
PSL
+32 (0)228 45185
+33 (0)388 1 75185
andrzej.grzyb@ep.europa.eu

Danuta Maria Hübner
EPP
PO
+32 (0)228 45192
+33 (0)388 1 75192
danuta.huebner@ep.europa.eu

Jarosław Kalinowski
EPP
PSL
+32 (0)228 45203
+33 (0)388 1 75203
jaroslaw.kalinowski@ep.europa.eu

Barbara Kudrycka
EPP
PO
+32 (0)228 45519
+33 (0)388 1 75519
barbara.kudrycka@ep.europa.eu

Janusz Lewandowski
EPP
PO
+32 (0)228 45242
+33 (0)388 1 75242
janusz.lewandowski@ep.europa.eu

Jan Olbrycht
EPP
PO
+32 (0)228 45511
+33 (0)388 1 75511
jan.olbrycht@ep.europa.eu

Julia Pitera
EPP
PO
+32 (0)228 45386
+33 (0)388 1 75386
julia.pitera@ep.europa.eu

Marek Plura
EPP
PO
+32 (0)228 45712
+33 (0)388 1 75712
marek.plura@ep.europa.eu

Czesław Adam Siekierski
EPP
PSL
+32 (0)228 45793
+33 (0)388 1 75793
czeslaw.siekierski@ep.europa.eu

Jarosław Wałęsa
EPP
PO
+32 (0)228 45304
+33 (0)388 1 75304
jaroslaw.walesa@ep.europa.eu

Bogdan Andrzej Zdrojewski
EPP
PO
+32 (0)228 45251
+33 (0)388 1 75251
bogdan.zdrojewski@ep.europa.eu

Tadeusz Zwiefka
EPP
PO
+32 (0)228 45258
+33 (0)388 1 75258
tadeusz.zwiefka@ep.europa.eu

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
EPP
PO
+32 (0)228 45329
+33 (0)388 1 75329
elzbieta.lukacijewska@ep.europa.eu

Bogusław Sonik
EPP
PO
+32 (0)228 45190
+33 (0)388 1 75190
boguslaw.sonik@ep.europa.eu

Ryszard Czarnecki
ECR
PiS
+32 (0)228 45441
+33 (0)388 1 75441
ryszard.czarnecki@ep.europa.eu

Edward Czesak
ECR
PiS
+32 (0)228 45210
+33 (0)388 1 75210
edward.czesak@ep.europa.eu

Anna Elżbieta Fotyga
ECR
PiS
+32 (0)228 45356
+33 (0)388 1 75356
anna.fotyga@ep.europa.eu

Beata Gosiewska
ECR
PiS
+32 (0)228 45799
+33 (0)388 1 75799
beata.gosiewska@ep.europa.eu

Krzysztof Hetman
EPP
PSL
+32 (0)228 45767
+33 (0)388 1 75767
krzysztof.hetman@ep.europa.eu

Czesław Hoc
ECR
PiS
+32 (0)228 45864
+33 (0)388 1 75864
czeslaw.hoc@ep.europa.eu

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
EPP
PO
+32 (0)228 45301
+33 (0)388 1 75301
roza.thun@ep.europa.eu

Robert Jarosław Iwaszkiewicz
EFDD
Wolność
+32 (0)228 45577
+33 (0)388 1 75577
robertjaroslaw.iwaszkiewicz@ep.europa.eu

Danuta Jazłowiecka
EPP
PO
+32 (0)228 45196
+33 (0)388 1 75196
danuta.jazlowiecka@ep.europa.eu

Marek Jurek
ECR
PR
+32 (0)228 45239
+33 (0)388 1 75239
marek.jurek@ep.europa.eu

Karol Karski
ECR
PiS
+32 (0)228 45663
+33 (0)388 1 75663
karol.karski@ep.europa.eu

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
EPP
PO
+32 (0)228 45420
+33 (0)388 1 75420
agnieszka.kozlowska-rajewicz@ep.europa.eu

Zdzisław Krasnodębski
ECR
Independent
+32 (0)228 45510
+33 (0)388 1 75510
zdzislaw.krasnodebski@ep.europa.eu

Urszula Krupa
ECR
Independent
+32 (0)228 45802
+33 (0)388 1 75802
urszula.krupa@ep.europa.eu

Zbigniew Kuźmiuk
ECR
PiS
+32 (0)228 45564
+33 (0)388 1 75564
zbigniew.kuzmiuk@ep.europa.eu

Sławomir Kłosowski
ECR
PiS
+32 (0)228 45357
+33 (0)388 1 75357
slawomir.klosowski@ep.europa.eu

Ryszard Antoni Legutko
ECR
PiS
+32 (0)228 45722
+33 (0)388 1 75722
biuro@rlegutko.pl

Michał Marusik
ENF
KNP
+32 (0)228 45368
+33 (0)388 1 75368
michal.marusik@ep.europa.eu

Stanisław Ożóg
ECR
PiS
+32 (0)228 45653
+33 (0)388 1 75653
stanislaw.ozog@ep.europa.eu

Bolesław G. Piecha
ECR
PiS
+32 (0)228 45366
+33 (0)388 1 75366
boleslaw.piecha@ep.europa.eu

Mirosław Piotrowski
ECR
Independent
+32 (0)228 45588
+33 (0)388 1 75588
miroslaw.piotrowski@ep.europa.eu

Tomasz Piotr Poręba
ECR
PiS
+32 (0)228 45866
+33 (0)388 1 75866
tomasz.poreba@ep.europa.eu

Dariusz Rosati
EPP
PO
+32 (0)228 45482
+33 (0)388 1 75482
dariusz.rosati@ep.europa.eu

Jacek Saryusz-Wolski
Non-attached
PO
+32 (0)228 45371
+33 (0)388 1 75371
jacek.saryusz-wolski@ep.europa.eu

Adam Szejnfeld
EPP
PO
+32 (0)228 45776
+33 (0)388 1 75776
adam.szejnfeld@ep.europa.eu

Kazimierz Michał Ujazdowski
Non-attached
Independent
+32 (0)228 45247
+33 (0)388 1 75247
kazimierzmichal.ujazdowski@ep.europa.eu

Jadwiga Wiśniewska
ECR
PiS
+32 (0)228 45471
+33 (0)388 1 75471
jadwiga.wisniewska@ep.europa.eu

Kosma Złotowski
ECR
PiS
+32 (0)228 45775
+33 (0)388 1 75775
kosma.zlotowski@ep.europa.eu

Michał Boni
EPP
PO
+32 (0)228 45451
+33 (0)388 1 75451
michal.boni@ep.europa.eu

Adam Gierek
S&D
UP
+32 (0)228 45781
+33 (0)388 1 75781
adam.gierek@ep.europa.eu

Bogusław Liberadzki
S&D
SLD
+32 (0)228 45423
+33 (0)388 1 75423
boguslaw.liberadzki@ep.europa.eu

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
S&D
Independent
+32 (0)228 45809
+33 (0)388 1 75809
lidiajoanna.geringerdeoedenberg@ep.europa.eu

Dobromir Sośnierz
Non-attached
Wolność
+32 (0)228 45575
+33 (0)388 1 75575
dobromir.sosnierz@ep.europa.eu

Janusz Zemke
S&D
SLD-UP
+32 (0)228 45426
+33 (0)388 1 75426
janusz.zemke@ep.europa.eu

Krystyna Łybacka
S&D
SLD
+32 (0)228 45150
+33 (0)388 1 75150
krystyna.lybacka@ep.europa.eu

Stanisław Żółtek
ENF
KNP
+32 (0)228 45603
+33 (0)388 1 75603
stanislawjozef.zoltek@ep.europa.eu
Szukający PRAWDY and one more user like this.
Szukający PRAWDY likes this.